Monika Strzępka odwołana z Dramatycznego. Teatrem pokieruje Mariusz Guglas

Monika Strzępka alarmowała media 5 stycznia, że jest odwołana, co wie od dziennikarzy, a nie drogą urzędową. Po godz. 14.00 w biuletynie Warszawy ukazała się decyzja prezydentki Aldony Machnowskiej-Góry o odwołaniu Moniki Strzępki. Teatrem pokieruje Mariusz Guglas.

Publikacja: 05.01.2024 14:09

Monika Strzępka

Monika Strzępka

Foto: PAP, Bartłomiej Zborowski

- O swoim odwołaniu dowiedziałam się od dziennikarzy, którym informację przekazała Aldona Machnowska-Góra, nie otrzymałam żadnego pisma, nie ma zarządzenia Prezydenta – informowała Monika Strzępka w południe 5 stycznia.

Po godz.14.00 w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawy ukazała się decyzja wiceprezydentki Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry:
"Z dniem 5 stycznia 2024 r. odwołuje się Monikę Strzępkę ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka z powodu odstąpienia od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury zawartej w dniu 21 czerwca 2022 r. (...) Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który zakończy się 29 lutego 2024 r.(...) W okresie wypowiedzenia wskazanym w ust. 2 Monika Strzępka jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. (...) W okresie wypowiedzenia wskazanym w ust. 2 Monika Strzępka jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy".

Druga decyzja mówi, że w "trybie i na zasadach określonych w art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierza się Mariuszowi Guglasowi pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka od 6 stycznia 2024 r.".

Mariusz Guglas to z-ca dyrektora do spraw technicznych w Dramatycznym od 2017 r.

Monika Strzępka miała być odwołana do 31 grudnia

Przypomnijmy, że władze Warszawy już wcześniej informowały, że kontynuują odwoływanie Moniki Strzępki. Przed sylwestrem miały większość opinii, o jakie wystąpiły w sprawie odwołania dyrektorki Dramatycznego. W tym celu urząd Warszawy zwrócił się o opinię m. in. do ministra kultury i dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Scen Polskich, Związku Zawodowego Aktorów Polskich, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz związków zawodowych działających w Teatrze Dramatycznym.

Czytaj więcej

Władze Warszawy kontynuują odwoływanie Moniki Strzępki

Monika Strzępka według wcześniejszych zapowiedzi miała zostać odwołana ze stanowiska do 31 grudnia. 14 grudnia wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, poinformowała na Facebooku, że „mamy ustną deklarację o rezygnacji z funkcji dyrektorki z dniem 31 grudnia br.”. Wtedy żaden dokument do Urzędu Miasta nie dotarł, w związku z tym władze miasta rozpoczęły procedurę związaną z odwołaniem Moniki Strzępki.

Monika Strzępka wycofała się z deklaracji, stwierdzając, że została ona wymuszona szantażem aktorek, które uznały dymisję jako warunek doprowadzenia do premiery „Heks” Agnieszki Szpili 15 grudnia. Potem zaś, uzyskując deklarację dymisji, aktorki skorzystały ze zwolnień lekarskich L-4.

Oświadczenie Moniki Strzępki

27 grudnia Monika Strzępka przedstawiła kolejne oświadczenie, w którym zaprzeczyła, że używała przemocy.

„Nie stosuję przemocy. To nie są moje narzędzia reżyserskie. Ani dyrektorskie. Przemoc jest mi zarzucana wyłącznie w mediach poprzez pomówienia, fałszywe oskarżenia, insynuacje i hejt” - stwierdziła.

Dyrektorka Dramatycznego wezwała władze Warszawy do przedstawienia podstaw wszczęcia procedury odwołania ze stanowiska dyrektorki.

Władze Warszawy podkreślały, że podstawy zostały przedstawione w informacjach wiceprezydent Aldony Machnowskiej-Góry, która oświadczyła, że „decyzja jest spowodowana pogłębiającym się kryzysem i nierealizowaniem zawartej umowy”, a także „nierealizowaniem przez dyrektorkę Monikę Strzępkę zapisów umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury i programu działania teatru”.

Dyrektor Strzępka w piśmie z 27 grudnia ponownie oczekiwała od dyrektora Biura Kultury Artura Jóźwika przedstawienia prawnej podstawy do jej odwołania, gdyż jej zdaniem, takie podstawy – o których mówią władze miasta – nie zaistniały.

Dyrektor Biura Kultury: Monika Strzępka była wzburzona, podnosiła głos

Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy napisał na FB:

"Po opublikowaniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy o odwołaniu pani Moniki Strzępki z funkcji dyrektora Teatru Dramatycznego wraz z Anetą Subdą - moją zastępczynią, udaliśmy się do Teatru, aby wręczyć pełne uzasadnienie odwołania.

Bez naszej zgody byliśmy nagrywani, Monika Strzępka była wzburzona, podnosiła głos oraz odmówiła przyjęcia pisma. Dokument został złożony na dziennik podawczy instytucji.

Mariusz Guglas odebrał dzisiaj dokument powierzający obowiązki dyrektora Teatru od 6 stycznia.

Organizator teatru musi dbać o interes instytucji, jej powagę oraz zadbać o pracowników i pracowniczki teatru."

- O swoim odwołaniu dowiedziałam się od dziennikarzy, którym informację przekazała Aldona Machnowska-Góra, nie otrzymałam żadnego pisma, nie ma zarządzenia Prezydenta – informowała Monika Strzępka w południe 5 stycznia.

Po godz.14.00 w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawy ukazała się decyzja wiceprezydentki Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry:
"Z dniem 5 stycznia 2024 r. odwołuje się Monikę Strzępkę ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka z powodu odstąpienia od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury zawartej w dniu 21 czerwca 2022 r. (...) Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który zakończy się 29 lutego 2024 r.(...) W okresie wypowiedzenia wskazanym w ust. 2 Monika Strzępka jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. (...) W okresie wypowiedzenia wskazanym w ust. 2 Monika Strzępka jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy".

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Teatr
Łódzki festiwal nagradza i rozpoczyna serię prestiżowych festiwali teatralnych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Teatr
Siedmioro chętnych na fotel dyrektorski po Monice Strzępce
Teatr
Premiera spektaklu "Wypiór", czyli Mickiewicz-wampir grasuje po Warszawie
Teatr
„Równi i równiejsi” wracają. „Folwark zwierzęcy” Orwella reżyseruje Jan Klata
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Teatr
„Elisabeth Costello” w Nowym Teatrze. Andrzej Chyra gra diabła i małpę