E-learning jest metodą zdalnego nauczania. W tej metodzie cały proces dydaktyczny wiąże się z użyciem komputerów osobistych, tabletów czy smartfonów podłączonych do internetu. W obecnej rzeczywistości, gdy szkoły zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19, zdalne nauczanie jest jedyną dostępną dla uczniów metodą pogłębiania wiedzy. Zaletą takiej nauki jest swoboda doboru czasu pracy i brak konieczności wizyt w sali lekcyjnej. Pozwala to na szeroki dobór tematyki, dostosowanie nauki do potrzeb ucznia i dopasowanie tempa do własnych potrzeb. Szkolenia czy nauka prowadzone w taki sposób są obecnie bardzo popularne i dostępne dla każdego. Warunek jest jeden – potrzebny jest sprzęt.

Z problemem braku sprzętu borykają się szczególnie domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. W efekcie dzieci, które i tak mają utrudniony start, cierpią na brak dostępu do edukacji. Szacunki mówią bowiem o jednym komputerze przypadającym na siedmioro podopiecznych. Oznacza to, że gdy jedno dziecko uczy się, pozostała szóstka może mu tylko zazdrościć. Z największymi problemami borykają się placówki z małych miast i miasteczek.

Z problemem postanowiła zmierzyć się fundacja Digital University inicjując uruchomienie programu Digital4Kids, którego celem jest wyrównanie szans podopiecznych i umożliwienie im nauki online poprzez pilne zapewnienie brakującego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Projekt przewiduje zaangażowanie wolontariuszy z firm IT w zdalnej instalacji oprogramowania, a w przyszłości – także poprzez realizację programów edukacyjnych z zakresu m.in. nauki programowania, tworzenia stron internetowych.

Obecnie Fundacja poszukuje partnerów do realizacji pierwszego etapu programu, w tym koordynatora IT i osób, które stworzą platformę do komunikacji z domami dziecka. Następny etap przewiduje pozyskanie nowego i używanego sprzętu oraz nawiązanie współpracy z osobami, które pomogą w instalacji oprogramowania. Inicjatorzy akcji zapraszają do współpracy firmy oraz osoby prywatne.

Więcej o akcji Digital4Kids można przeczytać tutaj.