Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, a 22 marca 70 - i obecnie wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 70,89 (wzrost o 1,94, w liczbach bezwzględnych oznacza to 22 370 zakażeń w ciągu 7 dni).

Największy wzrost zakażeń w liczbach bezwzględnych wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (26 033). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, a 17 marca 60 i wynosi obecnie 68,51 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,54). Na Mazowszu od 27 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc.

Trzecim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 marca przekroczył 60 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 10 363 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 63,08 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,79 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, 15 marca - 50, a 21 marca - 60. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 4 374 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 61,86 zakażeń (wzrost o 1,4).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, 18 marca - 50, a 21 marca - 60. W województwie tym wykryto co najmniej 8 896 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 61,42 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,75).

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń również utrzymuje się na poziomie wyższym od średniej dla całego kraju, 21 marca spadł poniżej 60, a 22 marca znów przekroczył 60. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 5 995 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 60,29 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,39 więcej niż dobę wcześniej).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, a 22 marca - 60. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 60,41 (wzrost o 1,37, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 12 257 zakażeń koronawirusem)

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, a 20 marca przekroczył w tym województwie 50 - wykryto tam co najmniej 8 165 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 54,87 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,69).

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, 17 marca 40, a 22 marca 50 i obecnie wynosi 51,3 (wzrost o 2,12, w liczbach bezwzględnych to 12 260).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, 17 marca 40, a 22 marca 50 - i wynosi tam obecnie 50,35 (wzrost o 2,35, 8 630 zakażeń w 7 dni).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, a 20 marca przekroczył 40 - i wynosi tam obecnie 44,33 po wzroście o 1,89 (3 817 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik ten przekroczył 20 marca 40 i wynosi 42,79 po dobowym spadku o 0,37 (w liczbach bezwzględnych - 2 938 zakażeń).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubelskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 32,04.

Średnia ta relatywnie niska jest też w woj. zachodniopomorskim (42,31).