Rosjanie podkreślają, że w tak silnym składzie jeszcze do Polski nie przyjeżdżali. W wizycie biorą udział gubernatorzy i wicegubernatorzy, szefowie lokalnych zgromadzeń ustawodawczych i inni przedstawiciele około 30 regionów. Pomysłodawcami forum są marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i przewodniczący rosyjskiej Rady Federacji Siergiej Mironow. Pierwsze takie spotkanie odbyło się we wrześniu 2009 r. w Moskwie.

– W poniedziałek będziemy pracować w różnych województwach. Nasi przedstawiciele będą mogli zapoznać się z doświadczeniem polskich samorządów, z ich sukcesami i problemami – mówił „Rz” Mironow przed wyjazdem z Moskwy. – Z mojej strony mogę zapewnić, że rozmowy będą rzeczowe i konkretne – dodał, odnosząc się do planowanych na wtorek rozmów podsumowujących w Warszawie. Na ten dzień przewidziano trzy spotkania w ramach okrągłych stołów poświęconych m.in. projektom współpracy gospodarczej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, sportowej i wymianie młodzieży, a także sytuacji rosyjskich samorządów.

Podczas wizyty Borusewicza w Moskwie w lutym Mironow mówił, że tylko dziewięć z 16 polskich województw na stałe współpracuje z rosyjskimi regionami. Przedstawiciele obu stron podkreślali, że chcą, by współpraca przynosiła „konkretne efekty”. – Jestem pewien, że to forum pomoże nam zacieśnić kontakty. To odpowiada i naszym życzeniom, i tendencjom, które obserwujemy, zwłaszcza w ostatnim czasie – mówił Mironow.

O „przyspieszeniu” w relacjach polsko-rosyjskich mówi się w Rosji na różnych szczeblach. Anonimowy przedstawiciel Kremla w rozmowie z agencją RIA Nowosti podkreślał determinację Moskwy. – Nasze podejście jest jasne i jednoznaczne. Trzeba stworzyć takie relacje, budować taką atmosferę, które będą sprzyjać konstruktywnej i dobrosąsiedzkiej współpracy – mówił. Kolejnym akordem ma być zaplanowane na koniec tygodnia posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Do Moskwy przybędzie jej polski współprzewodniczący, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.

Oprócz udziału w forum szef Rady Federacji Siergiej Mironow spotka się we wtorek z pełniącym obowiązki prezydenta marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim i z premierem Donaldem Tuskiem. W Krakowie Mironow ma złożyć kwiaty na Wawelu, gdzie spoczywa polski prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, oraz pod pomnikiem Żołnierzy Radzieckich.

[i]—Justyna Prus z Moskwy[/i]