Na pytanie, dlaczego nie korzystają z Internetu odpowiadają, więc chętniej „tak mi lepiej" niż „nie stać mnie na to". 565 samorządów lokalnych realizuje projekty przeciwdziałające wykluczeniu internetowemu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednocześnie tam, gdzie poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30 proc możliwa jest pomoc przy zastosowaniu pieniędzy Wspólnotowych poprzez działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili". W ten sposób kilkadziesiąt tysięcy najuboższych rodzin dostaje na kilka lat w użyczenie sprzęt komputerowy, do ich domów doprowadzone jest łącze szerokopasmowego Internetu.

Tak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na początek grudnia. W ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" programu „Innowacyjna gospodarka" podpisano umowy na 565 projektów, a inwestycje realizowane w ramach tego działania opiewają na 1,22 mld zł.

Mieszkańcy najpierw przyglądali się zamierzeniom samorządu z niedowierzaniem. Jakoś, mówili, nic się nie dostaje za darmo

– opowiada Zbigniew Kwiatkowski z przysuskiego starostwa (woj. mazowieckie), które realizuje trzeci pod względem wielkości projekt w ramach działania 8.3 PO IG w kraju (za ponad 19 mln zł). Samorząd musiał zachęcać mieszkańców by wzięli udział w projekcie. – Teraz już wierzą w program, bo w 2,4 tys. domów zainstalowane jest urządzenie odbiorcze z Internetem – dodaje Zbigniew Kwiatkowski. Program "eInclusion- zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie przysuskim obejmuje zasięgiem 90 proc. powierzchni powiatu, polega na zbudowaniu powiatowej sieci szerokopasmowego Internetu z przyłączami do 2,4 tys. najbardziej potrzebujących rodzin (w tym w sześciuset mieszkają osoby niepełnosprawne). Rodziny te dostaną na siedem lat komputery w użyczenie. A ich przedstawiciele zostaną przeszkoleni z korzystania z komputera i sieci. Celem szkoleń ma być nabycie umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub edukacji z wykorzystaniem Internetu.

Specjalnie na potrzeby programu wyposażonych zostanie 15 sal szkoleniowych z 11 stanowiskami komputerowymi w każdej. Powstają we wszystkich placówkach edukacyjnych powiatu. Gdy szkolenia się skończą, każda placówka oświatowa zostanie z salą komputerową. Dodatkowo w przestrzeni publicznej w okolicach wież i masztów powstaną strefy bezpłatnego Internetu dla wszystkich. W badaniu Diagnoza Społeczna 2013, jakie przeprowadzono wiosną tego roku sprawdzono, w jaki sposób Polacy korzystają z nowoczesnych technologii. I choć okazało się, że powoli coraz więcej osób używa Internetu, to jednak pozycja materialna jest jednym z czynników różnicujących dostęp do sieci. Ankietowanych ( a rozmawiano z ponad 36 tysiącami rodzin) podzielona na cztery grupy (kwartyle) w zależności od dochodów. I tak jak wśród osób najlepiej uposażonych komputery i dostęp do Internetu ma ponad 80 proc. osób, tak wśród rodzin najmniej zamożnych korzysta z sieci połowa rodzin, nieco tylko więcej na sprzęt komputerowy.

Dzięki projektowi dostęp do szerokopasmowego Internetu będzie miała co czwarta rodzina w powiecie. A ponieważ w powiecie mieszka sporo ubogich rodzin, to w ten sposób uda się znacząco zmniejszyć problem wykluczenia cyfrowego

– mówi Zbigniew Kwiatkowski. Projekt „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim" zgłoszony przez powiat do konkursu „Samorząd Równych Szans 2012" dostał nagrody w czterech kategoriach, w tym wyróżnienie w kategorii „Dostępna Cyberprzestrzeń".

Wykluczenie cyfrowe dotyczy w Polsce ok. 13 mln osób

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ


w Polsce i dotyka głównie osoby

starsze, emerytów


i rencistów, osoby niepełnosprawne, rolników i mieszkańców wsi oraz osoby słabo wykształcone. Tak wynika z informacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. O ile w miastach nie korzysta z Internetu nieco ponad 27 proc. mieszkańców, to już na wsiach 41 proc. Tu barierą oprócz kosztów eksploatacji jest słaba sieć internetowa. Na liście przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej znajduje się ponad 41 tysięcy miejscowości i wiosek (na niespełna 60 tysięcy istniejących w kraju). Tam możliwa jest innego rodzaju pomoc przy zastosowaniu pieniędzy Wspólnotowych:, część pieniędzy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zarezerwowano na działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili". Programu realizowane przez małe


i średnie firmy polegają na dostarczaniu usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu bezpośrednio do użytkownika – gospodarstwa domowego na terenach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Firmy bez dodatkowego wsparcia albo w ogóle by na tych terenach nie inwestowały, albo koszty eksploatacji byłyby tak wysokie, że mieszkańców nie byłoby na opłacenie abonamentu. Z danych MRR do początku grudnia realizowano 509 takich projektów na ponad 784 mln zł dofinansowania.

Firma CZARNET zajmuje się budową infrastruktury światłowodowej. Od lat prowadzi projekty, mające na celu zapewnienie mieszkańcom miast oraz wsi możliwość skorzystania z usług nie tylko szybkiego internetu, ale również nowoczesnej telewizji oraz taniego telefonu. Andrzej Owczarek, współwłaściciel firmy CZARNET z woj. śląskiego pamięta najdłużej „ciągnięty" kabel z przyłączem światłowodowym, jakie realizowali – ponad dwa kilometry. – Do programu zgłosił się mieszkaniec domu oddalonego od innych gospodarstw właśnie o 2 km. Gdyby nie program z dofinansowaniem unijnym nie byłoby nas stać na to przyłącze, ale tak – zrealizowaliśmy je. – Opowiada przedsiębiorca. Czarnet wspólnie z G-Net stworzyli Grupę Multiplay i w ramach tej grupy realizują piętnaście projektów unijnych, w tym kilka z działania 8.4 PO IG w dwóch województwach: śląskim i opolskim. Czarnet działa głównie na Opolszczyźnie - W najbliższym czasie dostarczymy Internet do 600 domów w gminie Lewin Brzeski. Wybudowana jest sieć szkieletowa, kable poprowadzone są do gospodarstw domowych, czekamy na prąd – tłumaczy Andrzej Owczarek. Przyznaje, że pieniądze unijne przeznaczone na Działanie 8.4 mają znaczenie nie tylko ze względów społecznych, także ekonomicznych – pozwalają się rozwijać mniejszym firmom z branży telekomunikacyjnej.

Powtarzam, że realizacja projektu unijnego i 60 – 70 proc. dofinansowanie inwestycji to dla firmy dwa lata „do przodu"

- dodaje Robert Opieliński z wielkopolskiego Netcom Computers. Firma realizuje dwa projekty warte ponad 900 tyś zł w celu zmniejszenia „białych plam" ( w gminach Goszczanów oraz Błaszki w woj. łódzkim oraz w powiecie kaliskim) polegające na dostarczeniu Internetu bezprzewodowego (radiowego) do minimum 300 domów (100 w pierwszym projekcie i 200 w drugim).