Szczepienia na COVID-19 trwają w Polsce od 27 grudnia. Jako pierwsza w Polsce i w UE została dopuszczona do użycia szczepionka koncernu Pfizer i firmy biotechnologicznej BioNTech, oparta na technologii mRNA.

Drugą dopuszczoną do użycia w Polsce i w UE szczepionką była szczepionka koncernu Moderna - również oparta na technologii mRNA.

Pod koniec stycznia do użycia w Polsce i UE dopuszczono szczepionkę brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca - to tzw. szczepionka wektorowa, w której nośnikiem informacji o białku koronawirusa jest cząsteczka niegroźnego dla człowieka adenowirusa.

W marcu do użycia w Polsce i w UE dopuszczono szczepionkę koncernu Johnson&Johnson - to również szczepionka wektorowa, w której nośnikiem informacji o białku koronawirusa jest adenowirus. To pierwsza dopuszczona do użycia w Unii i w Polsce szczepionka jednodawkowa. Szczepienia z użyciem szczepionki Johnson&Johnson jeszcze się w Polsce nie zaczęły.

W ostatnich dniach wiele krajów UE ograniczyło stosowanie szczepionki AstraZeneca u osób poniżej 55-60 roku życia (Polska nie należy do tych krajów). Ma to związek z komunikatem Europejskiej Agencji ds. Leków, która przyznała, że bardzo rzadkim efektem ubocznym podania tej szczepionki może być wystąpienie rzadkich rodzajów zakrzepów - zakrzepy takie wykrywano przede wszystkim u zaszczepionych AstraZeneką kobiet poniżej 50. roku życia.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, którą szczepionkę wybraliby, gdyby mieli możliwość wyboru.

34,5 proc. ankietowanych wskazało szczepionkę Pfizer/BioNTech.

15 proc. wybrałoby szczepionkę Johnson&Johnson.

8,2 proc. respondentów zaszczepiłoby się szczepionką Moderny.

4,9 proc. wybrałoby szczepionkę AstraZeneca.

19,8 proc. ankietowanych nie zamierza szczepić się na COVID-19.

Zdania w tej kwestii nie ma 17,6 proc. respondentów.

- Szczepionkę Pfizer/BioNTech chętniej niż ogół wybierają osoby z wykształceniem wyższym (42%), w wieku pow. 50 lat (40%), mieszkańcy miast 200-499 tys. (40%), o dochodzie w przedziale 3001-5000 zł (40%), kobiety (37% vs mężczyźni 32%). Koncern Johnson&Johnson jest częściej wybierany na tle ogółu badanych przez osoby o dochodzie pon. 1000 zł (21%), Moderna przez osoby o dochodzie pow. 5000 zł (15%), a AstraZeneca przez osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (8%). Co trzecia osoba (32%) w wieku do 24 lat nie zamierza się szczepić na COVID-19, podobnie jak stosunkowo liczny odsetek (34%) osób z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym (29%). Nie mają w tej sprawie zdania stosunkowo często osoby z wykształceniem podst./gimnazjalnym (28%) oraz mieszkańcy miast 100-199 tys. (27%) - komentuje wyniki badania Klara Goss, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6.04-7.04.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.