Dualistyczna historia stworzenia świata z podziałem na piekło i niebo nie pasuje do współczesnego społeczeństwa – stwierdzili przedstawiciele Kościoła luterańsko-ewangelickiego na łamach gazety „Kristeligt Dagblad”. Pastorzy zmierzają do stworzenia nowej dogmatyki, którą mogliby głosić „nowocześni ludzie Kościoła w XXI wieku”.

Ich zdaniem nadszedł czas, by obalić chrześcijański dogmat o diable jako samodzielnej istocie mającej moc i własną wolę. – Jako nowoczesny człowiek nie mogę znaleźć sensu w diable, który jest samodzielną istotą, biegającą wokół nas i kuszącą – wyjaśnia pastor Lars Hojland. Według niego zamiast archaicznego poglądu o piekle i niebie powinno się głosić nauki o „niepokoju” i „złu” jako uniwersalnych i ludzkich fenomenach w świecie.

Ostatnio podobne poglądy wyrażali biskup Roskilde Jan Lindhardt i profesor teologii Svend Andersen. Ten ostatni zdystansował się wobec pojęcia Sądu Ostatecznego i zmartwychwstania Chrystusa. Inny z teologów dowodził z kolei nieprawdziwości dogmatu głoszącego, że wszyscy ludzie będą zbawieni lub wiecznie potępieni.