Lasy, którymi zarządza państwo, zostały otwarte dla spacerowiczów 20 kwietnia, ale nadal wyłączona z użytkowania jest mała infrastruktura leśna:  place zabaw, wiaty, miejsca biwakowania, ścieżki edukacyjne czy miejsca do aktywnego wypoczynku.

6 czerwca i te obiekty zostaną otwarte - takie decyzje zostały podjęte po rekomendacji ministra środowiska Michała Wosia. Odbędzie się to w ramach kolejnego - czwartego - etapu odmrażania polskiej gospodarki według zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - otwierane w tym czasie będą również kluby fitness, teatry i kina. 29 maja 2020 r. wyszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym dokumencie nie ma już zapisów dotyczących małej infrastruktury leśnej oraz miejsc biwakowych, co oznacza, że nie obowiązuje już zakaz korzystania z nich.

Przypomnijmy, że mimo pełnego otwarcia lasu, poszczególne nadleśnictwa mogą wprowadzić zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Ale tylko w przypadkach określonych w ustawie o lasach:

- gdy występuje duże zagrożenie pożarowe,

- gdy doszło do znacznych uszkodzeń drzewostanów lub runa leśnego,

- gdy wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Za naruszenie takiego zakazu grozi mandat w wysokości 500 zł.