Sąd w Warszawie przychylił się do opinii organizacji ekologicznej, że decyzja środowiskowa dla kopali nie powinna dostać rygoru natychmiastowej wykonalności. Wobec tego wydobycie węgla odbywało się wbrew polityce Unii Europejskiej, ale przede wszystkim wbrew krajowym procedurom. 

W 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję w pierwszej instacji pozwalającą na dalsze wydobycie surowca. Decyzji tej nadano wyrok natychmiastowej wykonaności mimo przepisów, które umożliwiają jej zaskarżenie i zmienienie. To miało dać Ministerstwu Klimatu i Środowisku skróconą drogę do wydania koncesji. 

Czytaj więcej

Polski rząd zrewanżuje się Czechom za Turów

Prócz tego, zgoda na wydobycie została wydana do 2044 roku, mimo że wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej Polska miała skończyć z węglem już w 2030 roku. 

Od decyzji środowiskowej odwołały się liczne organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace oraz Frank Bold, a wydany przez WSA dziś wyrok oznacza, że minister środowiska musi wstrzymać się z udzieleniem koncesji do czasu rozpatrzenia wszystkich zgłoszonych do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwag. 

Należy jednak pamiętać, że do 2026 roku kopalnia działa na "starej" koncesji, której wydanie również może budzić wątpliwości. Została wydana w momencie kiedy konflikt ze stroną czeską już trwał. Swoją ocenę do tych działań rządzących ma przedstawić rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Jak komentują prawnicy organizacji skarżących decyzję oraz koncesję: polskie organy od począrku naruszyły prawo pozwalajac na dalsze wydobycie, a dziś ponoszą tego konsekwencje, ale także że wyrok ten to potwierdzenie, że natychmiastowa wykonalność decyzji środowiskowej dla Turowa uniemożliwiła rzetelne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i służy przyspieszeniu procesu inwestycyjnemu, co ma być sprzeczne z Konwencją z Aarhus oraz dyrektywą o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z wyrokiem TSUE, Polska jest zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za dalsze funkcjonowanie kopalni do czasu zakończenia sporu.