Minimalny dochód gwarantowany to rodzaj świadczenia, które przyznawane jest wszystkim mieszkańcom danego obszaru bez spełniania przez nich żadnych warunków wstępnych. Z dochodem takim eksperymentują m.in. Szkocja i Kanada - mechanizm ten ma pomóc w walce z biedą - w szczególności zmniejszyć liczbę osób żyjących poniżej progu ubóstwa.

Business Insider, który opisuje eksperyment, na wyraźną prośbę przedstawicieli GiveDirectly nie podaje nazwy wioski, ani nawet regionu, w którym się ona znajduje, by chronić osoby otrzymujące świadczenie.

Jak dotąd eksperyment wykazał - jak czytamy w Business Insider - że Kenijczycy, którzy otrzymali dodatkowe środki nie przerwali dotychczasowej pracy, ani nie zaczęli wydawać pieniędzy na używki. Pieniądze wydawano natomiast na opłacanie czesnego w szkołach dzieci, kupowanie leków, remonty domów i inwestowanie we własną działalność gospodarczą. Tylko niewielki odsetek otrzymujących świadczenie przeznaczał te pieniądze na dobra konsumpcyjne.

30-letni Edwin Odongo Anyango, jeden z beneficjentów programu uważa, że wprowadzenie takiego programu w całym kraju byłoby "bardzo dobre".

- Pieniądze dają nadzieję. A gdy człowiek ma nadzieję, jest szczęśliwy - dodał Anyango.

W listopadzie eksperyment rozszerzono na kilkadziesiąt kolejnych wiosek i objęto nim kilka tysięcy osób. Caroline Teti z GiveDirectly podkreśla, że minimalny dochód gwarantowany pozwala najuboższym na realizację podstawowych potrzeb. Na ostatecznie wnioski jest jednak jeszcze za wcześnie ponieważ dopiero kolejne lata pokażą, na co beneficjenci programu przeznaczą pieniądze po tym, jak ich sytuacja materialna poprawi się.