Kwestia samobójstw we francuskiej policji powraca na pierwsze strony gazet po tym, jak ujawniono, że po 1 stycznia 2019 roku liczba funkcjonariuszy odbierających sobie życie jest wyższa niż w poprzednich latach. 

Według najnowszych danych policji, w tym roku doszło do 24 samobójstw funkcjonariuszy. Tylko w ten weekend życie odebrało sobie dwóch policjantów.

Jeśli liczba samobójstw będzie się utrzymywać, ten rok może być rekordowy. Dotychczasowy rekord padł w 1996 roku, gdy życie odebrało sobie 70 funkcjonariuszy.

Thomas Toussaint ze związku policjantów powiedział, że wynik, który mamy na początku kwietnia został osiągnięty w ubiegłym roku dopiero w sierpniu.

Co jest powodem? Raport wskazuje na warunki pracy, liczbę godzin, wymagające dyżury związane z atakami terrorystycznymi i kryzysem migracyjnym. Wyeksploatowany jest również sprzęt. 10 proc. pojazdów jest wykorzystanych ponad 10 lat.