Zdaniem ponad 40 wybitnych światowych ekspertów w dziedzinie zdrowia dzieci i młodzieży, żaden kraj nie chroni odpowiednio młodego pokolenia przed skutkami emisji dwutlenku węgla, niszczenia przyrody oraz wysokokalorycznej i przetworzonej żywności.

Stwierdzono, że nadmierna emisja dwutlenku węgla, wytwarzana w przeważającej mierze przez bogatsze narody, "zagraża przyszłości wszystkich dzieci" i obciąży je dodatkowymi zagrożeniami dla zdrowia, od śmiertelnych fal upałów po zwiększone rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych.

Raport został stworzony na polecenie Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF. Podkreślono, że zagrożenie stanowi również szkodliwa żywność zawierająca tłuszcze, cukier, alkohol i tytoń.

- Żaden kraj nie chroni zdrowia dziś i w przyszłości - powiedział profesor Anthony Costello z UCL w Londynie.

- Patrząc na szkody wyrządzane w płucach dzieci przez zanieczyszczenie powietrza, mamy bardzo ograniczony czas na rozwiązanie tego problemu - ocenił. - Mamy rozwiązania, nie mamy tylko politycznej woli, by to zrobić - dodał.

Około 250 milionów dzieci poniżej piątego roku życia w krajach o niskim i średnim dochodzie może zostać dotkniętych z powodu niedożywienia i innych skutków ubóstwa - stwierdzili autorzy raportu.

Dodatkowo od 1975 roku na świecie 11-krotnie wzrosła liczba otyłych dzieci. Obecnie jest ich 124 miliony. W niektórych państwach dzieci widzą 30 tys. reklam w ciągu jednego roku.