Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15:30 i będzie dostępne w internecie. Moderatorem dyskusji będzie prof. Grzegorz Kołodko, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, były minister finansów.

W sesji wystąpią kolejno rektorzy ALK i UW, profesorowie Grzegorz Mazurek i Alojzy Nowak oraz prezes PTE profesor Elżbieta Mączyńska.

O godz. 16:00 rozpocznie się webinarium "Wyobraźnia socjologiczna XXI wieku". Wezmą w nim udział profesorowie Andrzej Rychard (Polska Akademia Nauk), Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński i Polska Akademia Nauk) i Krzysztof Zagórski (ALK) oraz redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota.

Godzinę później w webinarium "Czy gospodarka może być racjonalna?" wystąpią profesorowie Maciej Bałtowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i Adam Noga (ALK) oraz redaktor Jacek Żakowski ("Polityka" i Collegium Civitas).

O godz. 18:00 w kolejnym webinarium (Czy zarządzanie traci moc?) swe stanowiska przedstawią profesorowie Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński), Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski) i Dariusz Jemielniak (ALK) oraz redaktor Agaton Koziński ("Wszystko co najważniejsze").

Ostatni panel będzie dotyczył zarządzania uczelnią. Dyskusję będzie moderował prof. Witold T. Bielecki, prezydent ALK, uczestniczyć będą: dr Anna Budzanowska (była podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki), profesorowie Jolanta Jabłońska-Bonca (ALK) i Arkadiusz Mężyk (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Politechnika Śląska) oraz redaktor Waldemar Siwiński ("Perspektywy").

Wydarzenie ma zakończyć się o godz. 20:00.