Przedstawiciele firmy twierdzą, że proces został nie został przeprowadzony uczciwie. Ława przysięgłych w sądzie stanowym w Missouri przyznała prawie 5 miliardów dolarów 22 kobietom, które używały pudru dla niemowląt. Produkt ten miał być zanieczyszczony azbestem, znanym czynnikiem rakotwórczym.

Stanowy sąd apelacyjny zmniejszył wysokość odszkodowania do ponad 2,1 miliarda dolarów.

Sąd Najwyższy nie poinformował, dlaczego apelacja nie została uwzględniona. Dwóch sędziów nie brało udziału w jej rozpatrywaniu - Samuel Alito, który posiada akcje firmy, oraz Brett Kavanaugh, którego ojciec pracował dla grupy lobbystycznej.

To, czy produkty te rzeczywiście powodowały raka, nie było kwestią, o której zbadanie poproszono Sąd Najwyższy. Zamiast tego poproszono go o rozważenie argumentu firmy, że sądy w Missouri niesprawiedliwie połączyły sprawy prawie dwóch tuzinów kobiet z kilku różnych stanów, których stopień zaawansowania raka był bardzo różny.

Część kobiet miały genetyczne lub rodzinne predyspozycje do zachorowania na raka, podczas gdy inne nie. Połączenie wszystkich spraw razem zmyliło ławę przysięgłych i zatarło prawne rozróżnienia odrębne dla każdego roszczenia - twierdzi firma.