W ciągu 15 miesięcy Polska zgłosiła do unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, w skrócie RASFF) 39 powiadomień o zagrożeniu związanym z żywnością i paszą w produktach z Ukrainy - dowiedziała się „Rzeczpospolita”. 26 alertów dotyczyło żywności. Wykryto m.in. pestycydy w paszy, pleśń, salmonellę w mięsie drobiowym. - Potwierdzam, że od stycznia ubiegłego roku do dziś, w systemie RASFF znajduje się 39 powiadomień o zagrożeniach w wykrytych produktach z Ukrainy, ale tylko cztery to powiadomienia alarmowe. Z krajów całej UE takich powiadomień jest 63. Chodzi tylko o produkty z Ukrainy - mówi nam Szymon Cienki, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego podkreślając, że polski sanepid prowadzi bardzo dużo kontroli. Ilość wykrytych nieprawidłowości w ukraińskich produktach nie jest więc duża.

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach czyli RASFF służy do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli w Europie. „Do systemu wprowadzane są informacje o żywności, paszach i materiałach do kontaktu z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska i działaniach następczych w wyniku zidentyfikowania takich produktów” - czytamy na rządowych stronach. Członkami sieci RASFF są punkty kontaktowe RASFF, które reprezentują: Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), wszystkie kraje członkowskie UE, kraje członkowskie EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W sytuacji gdy wykryte zostaje zagrożenie związane z żywnością, paszą lub wyrobem punkt kontaktowy danego członka sieci ma za zadanie przekazać bezzwłocznie do punktu kontaktowego Komisji Europejskiej tzw. powiadomienie na specjalnie dla tego celu stworzonym formularzu powiadomienia w elektronicznym systemie iRASFF. Są cztery rodzaje powiadomień: alarmowe, informacyjne, powiadomienia o odrzuceniu na granicy oraz news. Alarmowe oznacza powiadomienie w iRASFF o poważnym bezpośrednim lub niebezpośrednim ryzyku. Takich wykryto w Polsce tylko cztery.

Pełne dane są publikowane na stronie:

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/