Osoby żyjące poniżej granicy ubóstwa - według definicji BFS - nie są w stanie zapłacić za dobra i usługi niezbędne im do funkcjonowania w społeczeństwie. W 2015 roku (tego roku dotyczą najnowsze dane) próg ubóstwa wyznaczała kwota 2239 franków szwajcarskich na osobę (ok. 8600 zł) lub 3984 franków na rodzinę z dwójką dzieci (nieco ponad 15 tys. złotych). 

Z danych BFS wynika, że najbardziej narażone na ubóstwo są osoby samotne, samotni rodzice oraz osoby z podstawowym wykształceniem.

Wśród cudzoziemców legalnie mieszkających w Szwajcarii poniżej granicy ubóstwa żyje 11,7 proc.

Dochody plasujące ich poniżej granicy ubóstwa osiąga 13,9 proc. osób w wieku 65+, ale - jak zaznacza BFS - wielu emerytów żyje z oszczędności i nie odczuwa obniżenia się poziomu życia.

W 2016 roku Szwajcarzy odrzucili w referendum pomysł, by każdy obywatel tego kraju otrzymywał miesięcznie 2500 franków szwajcarskich (tzw. uniwersalny dochód podstawowy).

Przeciw takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 75 proc. głosujących.