W piśmie przekazanym mediom przewodniczący Guz stwierdza, że OPZZ z uwagą obserwowało proces legislacyjny zawetowanych wcześniej przez prezydenta ustaw o SN i KRS. Jak zapewnia, doceniany jest wkład prezydenta Dudy w działania dotyczące poprawy funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

Ale, jak pisze przewodniczący OPZZ, niepokój budzą zastrzeżenia, które wobec planowanych przepisów zgłosiło "środowisko autorytetów prawniczych".

Guz jako szczególnie niepokojącą przywołuje zmianę forsowaną przez PiS, która umożliwia skrócenie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i sędziów Sądu Najwyższego oraz członków KRS.

Jak pisze przewodniczący OPZZ, proponowane przez władze zmiany naruszają obowiązujący według Konstytucji trójpodział władzy w Polsce i zmierzają do podporządkowania władzy sądowniczej rządzącej partii.

"Mając powyższe na uwadze, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o zawetowanie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa" - kończy się pismo podpisane przez Przewodniczącego OPZZ Jana Guza.