"Dnia 27 lipca 2021 roku w Gettysburgu zmarł mój Brat Stefan Michnik" - poinformował w nekrologu zamieszczonym w serwisie wyborcza.pl. Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". "Mój Brat wiele wycierpiał z mojego powodu, choć nie z mojej winy" - dodał.

Stefan Michnik mieszkał w Szwecji. Ostatnie lata życia spędził w domu opieki w Goeteborgu. Z naszych informacji wynika, że informacja o Gettysburgu (mieście w amerykańskim stanie Pensylwania) jest prawdopodobnie pomyłką redaktorską.

Stefan Michnik urodził się w 1929 r. w Drohobyczu. Był synem nauczycielki, działaczki Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i Komunistycznej Partii Polski oraz prawnika, działacza komunistycznego, straconego ok. 1937 r. w ZSRR.

W okresie stalinizmu był sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Przewodniczył składowi sędziowskiemu, który 5 stycznia 1953 r. skazał na karę śmierci działacza organizacji niepodległościowej Kraj, 3 marca 1953 r. skazał zaś na karę śmierci kuriera II Korpusu gen. Władysława Andersa, na karę śmierci skazał również innego oskarżonego o udział w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.

Zarzuty stawiane Michnikowi dotyczyły także wielokrotnego bezprawnego pozbawienia wolności osób pozostających w opozycji do ówczesnych władz. Chodziło m.in. o członków PSL, konspiracyjnych organizacji Kraj, Ruch Uniwersalistów.

Śledztwo w sprawie Stefana Michnika prowadził pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej.

26 października 2018 roku Wojskowy Sąd Okręgowy wydał Europejski Nakaz Aresztowania. W uzasadnieniu tej decyzji sąd argumentował, że zebrany w śledztwie IPN materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, iż Stefan Michnik dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów, za które grozi mu surowa kara. Sąd podniósł także, że "podejrzany ewidentnie wykorzystuje fakt zamieszkiwania poza granicami kraju do utrudniania prowadzonego przeciwko niemu śledztwa, skutkiem czego konieczne jest zastosowanie wobec niego tegoż izolacyjnego środka". Prokurator IPN informował, że w 2008 roku Stefan Michnik przestał odbierać kierowaną do niego korespondencję.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Goeteborgu odmówił wydania Stefana Michnika.