BBN podkreśliło, że zaopiniowało kandydaturę gen. Andrzejczaka. "Wskazanie Szefa Sztabu Generalnego WP jest także zgodne z założeniami, przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z BBN, reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP" - czytamy w komunikacie.

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, zgodnie z konstytucją, mianowany jest na czas wojny przez prezydenta, na wniosek premiera. Dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa. 

Gen. Andrzejczak funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pełni od 2 lipca br. W 2011 r. odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 r. objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na dowódcę 12 Dywizji. 15 sierpnia 2016 r. otrzymał nominację na generała dywizji.

Przyszły Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy - Krzyż Komandorski, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”