Nieoficjalnie: Szef CBA odmówił podpisania swojej dymisji

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie szefów polskich służb. Radio ZET ustaliło, że szef CBA Andrzej Stróżny uważa, że nie ma podstaw do skrócenia jego kadencji. Wcześniej rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.

Publikacja: 14.12.2023 19:31

Kamienica w Alejach Ujazdowskich 9,  siedziba Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Kamienica w Alejach Ujazdowskich 9, siedziba Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Foto: Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license

W środę premier Donald Tusk skierował do sejmowej komisji ds. służb specjalnych wniosek o odwołanie szefów wszystkich służb specjalnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie szefa Agencji Wywiadu płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - płk. Krzysztofa Wacławka, Służby Wywiadu Wojskowego - gen. bryg. Marka Łapińskiego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego - gen. bryg. Macieja Szpanowskiego oraz szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego.

Wizyta Mateusza Morawieckiego w siedzibie CBA

Radio ZET ustaliło, że w środę, przed spotkaniem Donalda Tuska i ministrów na posiedzeniu Kolegium do spraw służb specjalnych, do siedziby CBA przyjechał były już wówczas premier Mateusz Morawiecki. Tam miał rozmawiać telefonicznie ze Stróżnym.

W tym czasie na posiedzeniu Kolegium do spraw służb specjalnych zapadły decyzje o dymisji szefów służb. Po zakończeniu posiedzenia Siemoniak przekazał Stróżnemu tę decyzję.

Radio ZET ustaliło, że szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego płk Andrzej Stróżny odmówił podpisania swojej dymisji. Wcześniej konsultował się z prawnikami.

Stróżny miał zakomunikować ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi,  że nie widzi podstaw do skrócenia jego kadencji. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest jako jedyny z szefów służb zatrudniany na określony czas - 4 lata, i kadencja Stróżnego kończy się w maju 2024 roku.

Zastrzeżenia do postawy szefa CBA

Odwołanie szefa CBA może nastąpić tylko z konkretnych przyczyn: w przypadku „rezygnacji z zajmowanego stanowiska”, „niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące” albo w przypadku, kiedy nie spełnia on któregokolwiek z warunków określonych w artykule 7 wspomnianej ustawy.  Artykuł ten mówi m.in., że  szef CBA musi wykazywać się "nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną”, a także nie był skazany „za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe".

Ustawa o CBA precyzuje także, że "Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz.

Tymczasem, jak powiedział Radiu ZET chcący zachować anonimowość polityk KO, pojawiły się wątpliwości co do "nieskazitelnej postawy moralnej" Stróżnego. Podczas składania  przez niego zeznań przed sejmową komisją śledczą badającą śmierć byłej minister budownictwa Barbary Blidy, miały się pojawić "wątpliwości co do jego prawdomówności". 

Ówczesny szef CBA Krzysztof Bondaryk pozbawił go certyfikatu dającego dostęp do tajemnic państwowych, ale prokuratura nie zakwestionowała zeznań  Stróżnego przed sejmową komisją i nie wszczęła postępowania o składanie fałszywych zeznań.

Problem ze zdymisjonowaniem Stróżnego

Radio ZET cytuje byłego szefa jednej ze służb specjalnych, który zwraca uwagę, że  przy odwołaniu szefa CBA zastosowano nieskuteczną argumentację, jego dymisja może być problemem dla nowej władzy. 

Tomasz Siemoniak natomiast ma być zdeterminowany, by doprowadzić do usunięcia Stróżnego ze stanowiska szefa CBA.

Służby
Dymisje w Służbie Ochrony Państwa. Decyzję podjął minister Marcin Kierwiński
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Służby
Akcja ABW w sprawie działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Oskarżony obywatel RP
Służby
Ministerialna kontrola w Służbie Ochrony Państwa. Wyniki niejawne
Służby
Cała prawda o Pegasusie. Jak działał, jakich materiałów dostarczał, kogo podsłuchiwano?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Służby
Centralne Biuro Antykorupcyjne przechodzi do historii. Rząd chce uzdrowić służbę