Na podstawie analizy oświadczeń majątkowych komendantów wojewódzkich policji stacja podała informacje o zarobkach tych oficerów w 2020 r.

Z danych wynika, że w ubiegłym roku najwięcej zarabiali szefowie małopolskiej (226 935 zł) i radomskiej (225 189 zł) policji. Na ponad 220 tys. mógł też liczyć komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Najmniejsze zarobki w oświadczeniu majątkowym wykazali szefowie lubuskiej (184 642 zł), lubelskiej (191 540 zł) i opolskiej (191 574 zł) policji.

RMF FM zaznaczyło, że podawane kwoty zawierają pensje, premie i dodatki.

W 2020 r. średnie zarobki komendantów wojewódzkich wyniosły 191,5 tys. zł i były o ponad 23 tys. wyższe niż w poprzednim roku.