Celem wizyty w Krakowie było zapoznanie się generała Kostarakosa ze strukturą i zadaniami polskiego dowództwa operacyjno-strategicznego na potrzeby Grupy Bojowej Państw Grupy Wyszehradzkiej (EU OHQ BGV4).

- Generał Kostarakos został zapoznany z przedsięwzięciami dotyczącymi przygotowania i utrzymania w gotowości sił i środków EU OHQ, które od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadania w ramach dyżuru bojowego - poinformowała mjr Justyna Balik z Dowództwa Operacyjnego RSZ.

W trakcie wizyty przewodniczącemu towarzyszył szef Sztabu Generalnego WP – generał Mieczysław Gocuł.

Pod koniec marca Polskę odwiedził generał broni Richard Roßmanith - dowódca Multinational Joint Headaquarters - Wielonarodowego Połączonego Dowództwa Operacyjnego (MN JHQ) w Ulm, odpowiedzialnego za prowadzenie operacji reagowania kryzysowego Unii Europejskiej oraz NATO. W trakcie jego wizyty rozmawiano m.in. o doświadczeniach z procesu przygotowań żołnierzy, zarówno do udziału w Grupie Bojowej V4,  jak i do dyżuru polskiego Dowództwa Operacyjno-Strategicznego UE.