Młodzi medycy będą mogli odbyć szkolenie nawet w trzech wybranych przez siebie dziedzinach medycyny. To tzw. spersonalizowana ścieżka kształcenia, którą Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić, nowelizując rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany mają umożliwić młodym lekarzom zapoznanie się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, by mogli dokonać świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej.

Czytaj więcej

Wyższe wynagrodzenia dla lekarzy stażystów

Program stażu ma uwzględniać także tematykę zdrowia publicznego. W projekcie rozporządzenia zrezygnowano też z ograniczenia, zgodnie z którym stażysta mógł prowadzić tylko od trzech do pięciu pacjentów.

Stażyści, którzy rozpoczęli staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, odbędą go zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Etap legislacyjny: uzgodnienia