Pytania i odpowiedzi to informacja publiczna

Lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego powinni mieć możliwość analizy testów z egzaminów, które już się odbyły.

Publikacja: 15.12.2022 07:59

Pytania i odpowiedzi to informacja publiczna

Foto: Fotorzepa, Kuba Krzysiak

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych powinien udostępnić pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystane na potrzeby lekarskiego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016–2020 w sesji wiosennej i jesiennej. Stanowią informację publiczną. Na ich podstawie obywatele mogą kontrolować, jak są przeprowadzane egzaminy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Listy pytań z odpowiedziami domagała się Naczelna Izba Lekarska. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych odmówił. Uzasadniał, że do udostępniania pytań egzaminacyjnych stosuje się art. 16rc ust. 5–7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym udostępnieniu podlegają pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po upływie pięciu lat od egzaminu. Informacje te podlegają więc odmiennym zasadom niż określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej

Dyskwalifikacja z egzaminu lekarskiego pod kontrolą sądu

Naczelna Izba Lekarska złożyła skargę na bezczynność. Argumentowała, że dostęp do testów wykorzystanych na egzaminie służy nie tylko osobom przygotowującym się do egzaminu, ale także ochronie interesu całego społeczeństwa. Umożliwia bowiem kontrolowanie jakości pytań i w konsekwencji sposobu dopuszczania do zawodu lekarza osób właściwie do tego przygotowanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał rację samorządowi lekarskiemu. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych złożył jednak skargę kasacyjną.

– Najważniejsze jest życie i zdrowie pacjenta, a nie dobrostan lekarzy przygotowujących się do egzaminu – argumentował Rafał Kubiak, zastępca dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

NIL wagę dostępu do pytań zobrazowała dostępem do klucza rozwiązań Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

– Klucz poprawnych odpowiedzi był sprawdzany zarówno na etapie przygotowywania testów, jak i po przeprowadzonym egzaminie. A mimo to po opublikowaniu pytań do CEM wpłynęło kilkaset wniosków od zdających, którzy podawali w wątpliwość jego poprawność. W efekcie nastąpiła korekta aż do siedmiu pytań – relacjonowała Ewa Sobczak, radca prawny.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r. (sygn. akt K 8/15): art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pozbawia osoby zainteresowane możliwości zapoznania się z treścią pytań testowych, a tym samym uzyskania bieżącej wiedzy o sprawach publicznych. Ujawnienie pytań do egzaminów dopiero po upływie pięciu lat w istocie uniemożliwia kontrolę społeczną. Przepis 16rc był już nowelizowany. Jednak ustawodawca nie uzasadnił, dlaczego pytania mają być nieudostępniane przez pięć lat, a nie trzy czy dziesięć?

Państwo nie może działać też jak pułapka na swoich obywateli. Obecna regulacja faktycznie uniemożliwia osobom przygotowującym się do egzaminu analizę testów i pytań testowych, które już się odbyły.

Sygnatura akt: III OSK 197/22

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach