Podczas debat dużo miejsca poświęcono dialogowi samorządu lokalnego i biznesu. Ożywioną dyskusję wzbudził pomysł stworzenia lokalnej struktury samorządów dla biznesu, które współdziałałyby z lokalnym władzami, tworząc przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w regionach. Miałby to być alternatywy dla koncepcji powołania powszechnego samorządu gospodarczego, który jak na razie nie zalazł uznania w oczach części ogólnopolskich organizacji pracodawców. Przedsiębiorcy.pl opracowują koncepcje takiego samorządu opartego na lokalnych strukturach, która mogłaby być pilotażowo wprowadzona w życie, a w przyszłości być podstawą do stworzenia struktury samorządowej w całej Polsce. Na powstaniu takich struktur najbardziej skorzystają wszyscy zarówno samorządy lokalne, jak i lokalni przedsiębiorcy – przekonywał Robert Składowski prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY. PL. Podczas debaty padał propozycja powołania okrągłego stołu, w celu szerszego przedyskutowania tej inicjatywy.

Patronat nad forum objęła „Rzeczpospolita”.