Stanowisko organizacji zostało wydane po tym, jak Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała o przyśpieszeniu prac nad opiniowaniem kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. O miesiąc wcześniej zwołano posiedzenie, na którym Rada ostatecznie oceni kandydatów i przekaże rekomendacje prezydentowi.

- Szanowny Panie Prezydencie, w  najbliższych godzinach trafią do Pana wnioski o powołanie politycznych sędziów Sądu Najwyższego. Przyłożenie ręki do tych nominacji oznaczać będzie początek faktycznego wyjścia z Unii Europejskiej. Pol-exit w Stulecie Niepodległości zaprzepaści wysiłki i wyrzeczenia pokoleń Polaków dla dobra Ojczyzny - napisały do Andrzeja Dudy stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia,  Themis oraz Forum Współpracy Sędziów, Inicjatywa "Wolne Sądy", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Amnesty International, Archiwum Osiatyńskiego, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

W ich ocenie kilkunastominutowe rozmowy z kandydatami, uboga dokumentacja ich dorobku zawodowego i upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa powodują, że procedura wyłaniania sędziów jest nierzetelna. Przypominają też, że obowiązujące obecnie przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym  mogą być niezgodne z podstawowymi zasadami traktatów europejskich. Na wniosek SN sprawa ma być zbadana przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

- Z szacunku dla wagi rozstrzygnięcia w tej sprawie należy poczekać na wyrok TSUE. Są chwile, kiedy historia daje wybór. Wciąż ma Pan ten wybór i to na Pana, a nie szeregowych polityków czy członków KRS, zwrócone są oczy całego świata - czytamy we wspólnym apelu.