TSUE orzekać będzie w składzie 15 sędziów czyli tzw. wielkiej izby, która ma trzy możliwości: może dotychczasowy zakaz (nakaz) utrzymać, może go zmienić np. rozszerzyć lub ograniczyć lub z niego zrezygnować, choć to ostatnie wydaje się najmniej prawdopodobne.

 

Przypomnijmy, że przed miesiącem TSUE, w osobie jego wiceprezes, bez wysłuchania stanowiska Polski nakazał Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowe zawieszenie stosowania kilku przepisów nowej ustawy o SN. Dotyczyły one skrócenia wieku emerytalnego sędziów SN (z 70 do 65 lat) i podjęcie „wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia" by sędziowie ci mogli pełnić funkcje na tym samym stanowisku, jakie przysługiwały im do 3 kwietnia 2018 r., czyli do dnia wejścia w życie ustawy o SN. Wielu z nich już zresztą wróciło do SN i urzęduje.

Wysłuchanie przed trybunał ograniczy się do tych środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania przepisów ustawy o SN. Tym samym zrealizowany ma być postulat polskiej strony rządowej, aby mógł przedstawić w Luksemburgu swoje argumenty w tej sprawie.

Dodajmy, że obecnie jest procedowana tylko kwestia tymczasowego zakazu, a na finalny werdykt, choć sprawa ma być rozpatrywana w trybie przyspieszonym trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej do końca kwietnia 2019 r. Sytuacja mogłaby się zmienić gdyby doszło do jakiegoś polubownego zakończenia sporu, czyli istotnych ustępstw strony polskiej.