Jedną z najważniejszych części tarczy 3.0 są przepisy dotyczące sądów cywilnych, które rozpatrują 80 proc. spraw, rocznie ok. 13 mln.

W stanie zagrożenia epidemicznego albo epidemii (z powodu Covid-19) oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich (a wiadomo, że trwa), w sprawach rozpoznawanych według kodeksu postępowania cywilnego, rozprawę przeprowadza się na odległość przy użyciu urządzeń z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Uczestnicy nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez tych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia uczestników. A więc klasyczne rozprawy nie są wyłączone, ma być tylko zachowana ostrożność przeciwepidemiczna.

Czytaj także:

Koronawirus: reset dla zamrożonych sądów

Sędzia może zarządzić posiedzenie niejawne, jeżeli jawne mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia uczestników, a nie można przeprowadzić go na odległość. Pod warunkiem że żadna strona postępowania nie sprzeciwi się temu.

– Kancelarie, zwłaszcza te większe i nowocześniejsze, z pewnością dadzą sobie radę z procedowaniem przy użyciu urządzeń zdalnego przekazywania dźwięku i obrazu – mówi adwokat Marcin Szymański. – Może to być jednak problem dla mniejszych kancelarii, a tym bardziej osób bez pełnomocnika. Obawiam się też, czy wszystkie sądy zostały odpowiednio przygotowane.

Tarcza 3.0 znosi też zawieszenie terminów procesowych i sądowych, wprowadzone na czas epidemii. To oznacza rozpoczęcie bądź wznowienie biegu tych terminów. Zaktualizuje się obowiązek zachowania terminu choćby wniesienia apelacji.

– Strona postępowania ma sobie przypomnieć, kiedy dostała odpis wyroku z uzasadnieniem, od którego chce się odwołać – wyjaśnia Kamila Spalińska, sędzia wizytator ds. cywilnych w SO w Warszawie. – Jeśli doręczenie nastąpiło przed 31 marca 2020 r. i bieg terminu już się rozpoczął, po uchyleniu przepisu art. 15zzs stronie pozostanie czas krótszy o dni, jakie upłynęły od doręczenia do 31 marca 2020 r. Termin na wykonanie zarządzenia doręczonego po 31 marca zacznie bieg dopiero z uchyleniem przepisu.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Podstawa prawna: DzU z 15 maja 2020 r. poz. 875