Rzecznik MŚP Adam Abramowicz proponuje, aby taki wydłużony czas pracy sądów obowiązywał dopiero od 1 września (ze względu na okres urlopowy i upały),  ale co najmniej do końca roku.- Rzetelny i szybki proces to jedna z najważniejszych gwarancji dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie mogą czekać wielu miesięcy  na rozstrzygnięcie wielu kluczowych dla nich spraw  - podkreślił Adam Abramowicz .

Wskazał także, że trwająca od połowy marca do czerwca br. przerwa w tradycyjnym funkcjonowaniu sądów może spowodować wydłużenie się już trwających procesów oraz długie oczekiwanie na podjęcie nowych spraw.