Tak wynika z właśnie opublikowanego poprawionego projektu noweli ustawy o TK.

Uprawnione instytucje, czyli prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów, będą miały siedem dni na zgłaszanie swoich kandydatów od wejścia w życie ustawy. A ta ma wejść po 14 dniach od ogłoszenia. Najnowsza wersja projektu precyzuje również, że kadencja obecnego prezesa i wiceprezesa ma wygasnąć po trzech miesiącach.

W ubiegłej kadencji Sejm wybrał: Romana Hausera w miejsce Marii Gintowt-Jankowicz, Krzysztofa Ślebzaka w miejsce sędziego Wojciecha Hermelińskiego i Andrzeja Jakubeckiego w miejsce sędziego Marka Kotlinowskiego (kadencja tych trzech sędziów upłynęła 6 listopada 2015 r) oraz Bronisława Sitka w miejsce sędziego Zbigniewa Cieślaka, którego kadencja upłynie 2 grudnia 2015 r. i Andrzeja Jana Sokalę w miejsce sędzi Teresy Liszcz, której kadencja upłynie 8 grudnia 2015 r. Prezydent Andrzej Duda nie przyjął od nich jeszcze ślubowania, i wybór będzie powtórzony.