Prezes Sądu UE: Trybunał Sprawiedliwości zbliżył się do granic swojej wydolności

TSUE zbliżył się do granic swojej wydolności i stąd pojawiła potrzeba przeniesienia części spraw do Sądu UE. Mamy w nim więcej „mocy przerobowych” - mówi Marc van der Woude, prezes Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Publikacja: 09.06.2024 12:34

Prezes Sądu UE: Trybunał Sprawiedliwości zbliżył się do granic swojej wydolności

Foto: TSUE

Sąd UE ma wkrótce przejść reformę i przejąć od TSUE kompetencje w zakresie pytań prejudycjalnych w niektórych dziedzinach. O jakie obszary tematyczne chodzi?

To będą sprawy podatków: VAT i akcyzy, a także ceł i interpretacji Nomenklatury Scalonej używanej do potrzeb klasyfikacji towarów. Zajmiemy się też sprawami systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i odszkodowaniami dla pasażerów w razie opóźnienia lub odwołania usług transportowych.

Czytaj więcej

Rekord w TSUE: pytań z Polski najwięcej od 20 lat

Skąd się wzięła potrzeba takiej zmiany i jakie ma podstawy?

Już Traktat nicejski z 2001 r. przewidział możliwość przeniesienia części kompetencji w zakresie pytań prejudycjalnych z Trybunału Sprawiedliwości do Sądu. Dotychczas ta możliwość nie była wykorzystana. Nie da się ukryć, że do Trybunału Sprawiedliwości wpływa coraz więcej spraw, o innym niż wcześniej – bardziej zróżnicowanym – charakterze. Wynika to z faktu, że prawo europejskie w ten czy inny sposób objęło już niemal wszystkie dziedziny życia. TSUE to poniekąd sąd o charakterze konstytucyjnym, w którym rozpatrzenie spraw, zwłaszcza tych delikatnych społecznie wymaga dużo czasu. Wpływa do niego ponad 800 spraw rocznie. Tymczasem, jeśli się nie mylę, sąd najwyższy USA rozstrzyga w ciągu roku nie więcej niż 90 spraw, sąd najwyższy w Wielkiej Brytanii – ok. 80. Podobnie niemiecki trybunał konstytucyjny – wydaje ok. 100 rozstrzygnięć rocznie. Powtórzę, wiele ze spraw wpływających do TSUE jest bardzo delikatnych, wymagających często rozpatrzenia przez wielką izbę, tj. 15 sędziów. Są to sprawy dotyczące praworządności czy wolności religijnej, na przykład tego czy nauczycielki w publicznej szkole mogą nosić islamskie nakrycia głowy. Obok nich są sprawy bardziej techniczne, jak klasyfikacja taryfowa towarów, stawka VAT na lampy czy prawa pasażerów w razie opóźnienia lotu. Trybunał Sprawiedliwości zbliżył się do granic swojej wydolności i stąd pojawiła potrzeba przeniesienia części spraw do Sądu UE. Mamy w nim relatywnie mniej spraw, a w związku z więcej „mocy przerobowych”. To wynik niedawnej zmiany, w wyniku której liczba sędziów Sądu wzrosła z 27 do 54.

Czytaj więcej

Jesienna rewolucja w unijnym orzecznictwie. TSUE odda sprawy

Tylko czy ci sędziowie są należycie przygotowani do tak skomplikowanych spraw jak VAT czy akcyza?

W TSUE, który zajmował się tymi sprawami, nie ma specjalizacji sędziów w poszczególnych obszarach tematycznych. Są oczywiście w Sądzie sędziowie z różnych państw, którzy są znakomitymi specjalistami w sprawach VAT, jak np. polska sędzia prof. Nina Półtorak. Ale nie przewiduję rewolucji organizacyjnej ani zatrudniania nowych sędziów według klucza doświadczeń w podatkach czy prawach pasażerów. Dialog z sądami krajowymi zostanie powierzony dwóm nowym izbom Sądu. Ich zadaniem będzie przede wszystkim rozpatrywanie pytań prejudycjalnych, co wymaga odmiennego, bardziej abstrakcyjnego podejścia, oderwanego od stanu faktycznego danej sprawy, i dającego się zastosować we wszystkich państwach członkowskich. Pamiętajmy przy tym, że ostatecznie to i tak sądy krajowe będą rozstrzygały sprawy, w których wystąpiły z takimi pytaniami.

Cała rozmowa w poniedziałek na Rp.pl i w „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej

Granice wydolności TSUE. Prezes Sądu UE: potrzeba przeniesienia spraw

Sąd UE ma wkrótce przejść reformę i przejąć od TSUE kompetencje w zakresie pytań prejudycjalnych w niektórych dziedzinach. O jakie obszary tematyczne chodzi?

To będą sprawy podatków: VAT i akcyzy, a także ceł i interpretacji Nomenklatury Scalonej używanej do potrzeb klasyfikacji towarów. Zajmiemy się też sprawami systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i odszkodowaniami dla pasażerów w razie opóźnienia lub odwołania usług transportowych.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży