Nieoficjalnie: oto treść uchwały Sejmu ws. Trybunału Konstytucyjnego

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zająć uchwałą dotyczącą "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego". Ma ona stwierdzać, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do sprawowania funkcji prezesa tego organu.

Publikacja: 04.03.2024 07:36

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Foto: Fotorzepa / Robert Gardziński

Do treści projektu uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego dotarła reporterka TVN24 Agata Adamek. Jej autorzy powołują się na zapisy Konstytucji, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,  wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. i 9 grudnia 2015 r., a także wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 maja 2021 r. i 14 grudnia 2023 r.

Uchwały dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego "pozbawione mocy prawnej"

W projekcie uchwały czytamy, że nominacje sędziowskie dokonane przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - w październiku 2015 roku (głównie głosami PO i PSL) Bronisława Sitka i Andrzeja Jana Sokali, w grudniu 2015 roku (już w następnej kadencji Sejmu, głosami PiS) Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego, we wrześniu 2017 roku Justyna Piskorskiego (za zmarłego Lecha Morawskiego) oraz w styczniu 2018 roku Jarosława Wyrembaka (za zmarłego Henryka Ciocha) "zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, w tym Konstytucji RP oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a tym samym są pozbawione mocy prawnej i nie wywołały skutków prawnych w nich przewidzianych".

Jak podaje tvn24.pl, Sejm w projekcie uchwały analogicznie ma postanowić także wobec uchwał Sejmu (VIII kadencji) z listopada 2015 roku stwierdzających nieważność uchwał (Sejmu VII kadencji) z października 2015 powołujących na sędziów TK Romana Hausnera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka (wybranych głównie głosami PO i PSL). "W konsekwencji Sejm uznaje, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Liczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są dotknięte wadą prawną" - wskazano w dokumencie.

Czytaj więcej

Tomasz Pietryga: Kiedy PiS straci większość w Trybunale? Ustrojodawca nie przewidział zagrożeń

„Funkcję Prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona”

Dalej uchwała stwierdza, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje również, że funkcję Prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona", jak bowiem wskazują jej autorzy "Julia Przyłębska kieruje TK od 21 grudnia 2016 r., kiedy to Prezydent RP powierzył jej pełnienie funkcji Prezesa TK. Wybór ten, którego poprawność była wielokrotnie kwestionowana, został dokonany bez wcześniejszego uzyskania wymaganej prawem uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK".

W projekcie uchwały odniesiono się także do kadencji prezesa TK, która trwa sześć lat, więc "nawet jeśli przyjąć do wiadomości zdarzenie faktyczne wadliwego powołania", to kadencja Julii Przyłębskiej jako prezes TK wygasła 21 grudnia 2022 roku. - W konsekwencji wszystkie decyzje proceduralne w zakresie kierowania pracami TK, a zwłaszcza wyznaczenie składów orzekających, podejmowane przez Julię Przyłębską mogą być podważane - wskazuje uchwała.

Potrzeba "ponownej kreacji sądu konstytucyjnego"

W dokumencie znalazło się też stwierdzenie, że "naruszenia Konstytucji i prawa w działalności Trybunału Konstytucyjnego przybrały skalę, która uniemożliwia temu organowi wykonywanie ustrojowych zadań w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym ochrony praw człowieka i obywatela", a "stan niezdolności obecnie funkcjonującego organu do wykonywania zadań Trybunału Konstytucyjnego określonych w art. 188 i 189 Konstytucji RP, wymaga ponownej kreacji sądu konstytucyjnego, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami oraz przy uwzględnieniu głosu wszystkich sił politycznych szanujących porządek konstytucyjny".

W uchwale Sejm ma zająć stanowisko, iż "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

Na koniec dokumentu cytowanego przez TVN24 Sejm "apeluje do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian".

Czytaj więcej

To koniec "Trybunału Julii Przyłębskiej"? Są nowe informacje
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek