Problem z ławnikami sądowymi. Tylko w Gdańsku brakuje 100 osób

Nowy rok to zarazem początek nowej kadencji ławników sądowych na lata 2024 - 2027. W całym kraju jest zbyt mało chętnych do tej pracy, w samym Gdańsku potrzeba jeszcze prawie 100 sędziów społecznych - informuje oficjalny portal miasta.

Publikacja: 02.01.2024 09:37

Skład sędziowski z ławnikami

Skład sędziowski z ławnikami

Foto: PAP/Artur Reszko

Brak ławników może skutkować spowolnieniem, a nawet dezorganizacją pracy sądownictwa. W sądach I instancji ich udział w rozprawach jest powszechny — skład orzekający tworzą sędzia zawodowy (jako przewodniczący składu i prowadzący rozprawę) oraz para ławników.

Jak informuje portal gdansk.pl, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe na nową kadencję potrzebuje 56 ławników, w tym 46 do sądu pracy. Tymczasem na chwilę obecną zaprzysiężonych jest 22 ławników. Podobnie jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ.

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku sytuacja nie wygląda wiele lepiej. Zapotrzebowanie wynosi łącznie co najmniej 115 ławników (optymalnie 136) - a jest 71. Mniej niż połowę potrzebnych sędziów społecznych skompletował II Wydział Cywilny Rodzinny (22 ławników na 54 potrzebnych) i IV Wydział Karny (13 na 30).

Sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku w rozmowie z oficjalnym portalem miasta przyznaje, że z powodu niedoboru ławników może dojść do spowolnienia pracy niektórych wydziałów. Dlatego w Gdańsku prowadzony jest nabór uzupełniający.

Ile można zarobić będąc ławnikiem

Dlaczego brakuje chętnych do bycia sędzią społecznym? - Pewnie byłoby więcej chętnych, gdyby można było na tym dobrze zarobić, ale diety ławników są niewysokie. Do tego trzeba być dyspozycyjnym i mieć świadomość powagi spraw, w których się uczestniczy. Krótko mówiąc, nic w sądzie po tobie, jeśli się tym nie interesujesz — mówi portalowi Barbara Adamczyk - ławniczka z 20-letnim stażem.

Na jakie zarobki mogą liczyć ławnicy? Oprócz dziennej diety w wysokości 143 zł i 74 gr na rękę, ławnikowi przysługuje 15 zł 61 gr zwrotu kosztów podróży. Sędzia społeczny może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku. Liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem ławnika. Nawet jeśli byłoby to 18 dni w roku, trudno mówić o dużych pieniądzach — suma diet i zwrotów kosztów podróży wyniesie mniej, niż 3 tys. zł rocznie — zauważa portal miejski. 

Kto może zostać ławnikiem

Ławnikiem może zostać obywatel Polski, mający pełnię praw cywilnych i obywatelskich, który spełnia określone warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • ukończył 30 lat;
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • nie przekroczył 70 lat;
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być m.in. osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach, policjanci, żołnierze, radni gminy, powiatu i województwa oraz duchowni.

Kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Czytaj więcej

Brakuje ławników. W sądach będą problemy i opóźnienia

Brak ławników może skutkować spowolnieniem, a nawet dezorganizacją pracy sądownictwa. W sądach I instancji ich udział w rozprawach jest powszechny — skład orzekający tworzą sędzia zawodowy (jako przewodniczący składu i prowadzący rozprawę) oraz para ławników.

Jak informuje portal gdansk.pl, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe na nową kadencję potrzebuje 56 ławników, w tym 46 do sądu pracy. Tymczasem na chwilę obecną zaprzysiężonych jest 22 ławników. Podobnie jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego