Prokuratorzy zyskają więcej uprawnień

Prokurator zmotywuje sędziego do szybkiego wyznaczenia terminu rozprawy. Zastępca prokuratora generalnego zyska nowe prawa.

Publikacja: 30.10.2023 03:00

Prokuratorzy zyskają więcej uprawnień

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Część zmian w regulaminie urzędowania prokuratur (końcowy etap prac w Rządowym Centrum Legislacji) ma wejść w życie 14 grudnia br. Autorem jest Zbigniew Ziobro, występujący tu w roli prokuratora generalnego. Sprawa dotyczy blisko 6 tys. prokuratorów i 376 (w sumie) prezesów: sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych w Polsce.

Prokurator będzie mógł wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego składu orzekającego o pilne wyznaczenie terminu rozprawy lub posiedzenia w razie zwłoki w wyznaczeniu terminu rozprawy, posiedzenia wstępnego w sprawach, w których może to zagrozić realizacji celów postępowania karnego określonych w art. 2 k.p.k.

W sprawach, w których postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, niestawiennictwo oskarżyciela publicznego nie zatamuje jej toku. Przewodniczący lub sąd może uznać jego obecność za obowiązkową.

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie karnym: więcej praw dla prokuratury, mniej kompetencji sądów

Jak wynika z uzasadnienia projektu, w niektórych sprawach zakończonych na etapie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia udział oskarżyciela publicznego w rozprawie też powinien być przedmiotem oceny przełożonego lub zwierzchnika służbowego prokuratora. W noweli wskazano sprawy, w których prokurator bierze udział w rozprawie głównej, a które zakończono w formie dochodzenia. Chodzi o sprawy zawiłe pod względem faktycznym lub prawnym; sprawy, w których przemawia za tym charakter czynności dowodowych podlegających przeprowadzeniu na rozprawie głównej; a także gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony interesów pokrzywdzonego, w szczególności gdy może mieć trudności z korzystaniem z przysługujących mu uprawnień procesowych z uwagi na wiek, cechy i właściwości osobiste lub stan zdrowia oraz w sprawach o przestępstwa o bulwersującym charakterze lub przestępstwa, które z powodu szczególnych okoliczności wzbudzają zainteresowanie społeczne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na wagę lub zawiłość sprawy, prokurator krajowy powierzy sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego prokuratorowi wykonującemu czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej. To prokurator okręgowy będzie występował o powołanie i odwołanie prokuratorów, mianowanie i zwolnienie asesorów prokuratury, powołanie do pełnienia funkcji i odwołanie z pełnienia funkcji prokuratora rejonowego, naczelnika wydziału i kierownika samodzielnego działu w prokuraturze okręgowej i w innych sprawach zastrzeżonych do decyzji prokuratora generalnego albo krajowego.

Etap legislacyjny: komisja prawnicza

Część zmian w regulaminie urzędowania prokuratur (końcowy etap prac w Rządowym Centrum Legislacji) ma wejść w życie 14 grudnia br. Autorem jest Zbigniew Ziobro, występujący tu w roli prokuratora generalnego. Sprawa dotyczy blisko 6 tys. prokuratorów i 376 (w sumie) prezesów: sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych w Polsce.

Prokurator będzie mógł wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego składu orzekającego o pilne wyznaczenie terminu rozprawy lub posiedzenia w razie zwłoki w wyznaczeniu terminu rozprawy, posiedzenia wstępnego w sprawach, w których może to zagrozić realizacji celów postępowania karnego określonych w art. 2 k.p.k.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą