Prezes TSUE: Zaufanie to filar Unii oparty o niezależność sędziów

Państwa członkowskie mają swobodę w organizacji wymiaru sprawiedliwości, ale ten system nie może naruszać wspólnych zasad – mówił w piątek prezes TSUE Koen Lenaerts.

Publikacja: 26.06.2023 03:00

Prezes TSUE: Zaufanie to filar Unii oparty o niezależność sędziów

Foto: Adobe Stock

Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Koen Lenaerts był jednym z gości zgromadzenia ogólnego sędziów, które jak co roku zebrało się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA), aby podsumować działalność sądownictwa administracyjnego.

Rok 2022 był wyjątkowy dla NSA z powodu świętowania 100. rocznicy powołania jego przedwojennego protoplasty, czyli Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Statystycznie zaś sytuacja wróciła do przedpandemicznej normy. Do 16 wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło w sumie ponad 78 tys. skarg. Nadal utrzymuje się wysoki wskaźnik zaskarżalności orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Wynosi on prawie 25 proc. Ale podwyższenie pensum sędziowskiego pozwoliło skrócić kolejkę spraw oczekujących na załatwienie.

Prezes NSA Jacek Chlebny nie krył jednak obaw o odwrócenie tego dobrego trendu. A taki efekt może spowodować przeniesienie spraw dyscyplinarnych i testowych sędziów do NSA.

Czytaj więcej

Niezależność sądów w Polsce - większość badanych uważa, że jest zagrożona

Z kolei prezes TSUE Koen Lenaerts skupił się na roli orzecznictwa unijnego trybunału, jego stosowaniu przez sądy administracyjne, kwestiach praworządności i niezawisłości sędziowskiej.

Odnosząc się do pierwszeństwa prawa unijnego przed krajowym, przypomniał, że nie wynika ono z tego, iż Unia jest lepsza czy ważniejsza. – Zasady muszą być wspólne nie tylko w momencie ich tworzenia, ale także w momencie ich interpretacji, stosowania i egzekwowania – mówił Koen Lenaerts.

Jak tłumaczył prezes TSUE, niezależni i bezstronni sędziowie, którzy mogą orzekać bezstronnie, tylko w interesie prawa, to realizacja podstawowej zasady, czyli zaufania.

Podkreślił też dobitnie, że organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich.

– Ale państwo członkowskie nie może wykorzystywać jej w sposób, który narusza ogólne zobowiązania wynikające z prawa unijnego – zaznaczył.

Uczestniczący w dorocznym zgromadzeniu sędziów NSA, prezydencki minister Andrzej Dera odczytał list głowy państwa, w którym Andrzej Duda podkreślał szczególną rolę sądownictwa administracyjnego oraz dziękował sędziom za trud niełatwej pracy. Niemniej prezydent przestrzegał też m.in. przed pokusą tzw. aktywizmu sędziowskiego, sądowym prawotwórstwem i ingerencją w kompetencje innych władz.

W trakcie uroczystości minister Dera w imieniu prezydenta Dudy wręczył także odznaczenia za długoletnią służbę w NSA.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność