Ważne dla prawników. Sąd UE wprowadza zmiany od 1 kwietnia

Wideorozprawy, wspólne rozprawy i wprowadzenie pojęcia spraw pilotażowych - to niektóre ze zmian wprowadzanych od 1 kwietnia w przepisach regulaminu Sądu Unii Europejskiej, który jest organem sądowym I instancji Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 31.03.2023 14:38

Ważne dla prawników. Sąd UE wprowadza zmiany od 1 kwietnia

Foto: G.Fessy/CJUE

Jak czytamy w komunikacie prasowym TSUE,  Sąd UE zmienił swój regulamin w celu optymalizacji czasu pracy. Zmiany mają być także odpowiedzią na potrzeby uczestników postępowań. 

Propozycje zmian uzyskały zgodę Trybunału i zostały zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej. 

Co się zmienia?

Zmiany przepisów proceduralnych wyjaśniają, uzupełniają lub upraszczają niektóre przepisy. Ograniczą one m.in. potrzebę uzupełniania braków pism procesowych.

Wideokonferencje

Sąd przewidział w regulaminie możliwość przeprowadzenia rozprawy w formie wideokonferencji poprzez ustanowienie ram prawnych i technicznych w tej dziedzinie. Zastosowanie wideokonferencji będzie możliwe na wniosek złożony przez przedstawiciela strony, gdy fizyczny udział w rozprawie jest niemożliwy. Powinien być wniesiony w oparciu o „względy zdrowotne, względy bezpieczeństwa lub inne poważne powody" (art. 107a regulaminu postępowania). Warunki techniczne, jakie należy spełnić, by móc wziąć udział w rozprawie w formie wideokonferencji, zostały sprecyzowane w praktycznych przepisach wykonawczych do regulaminu postępowania. Całość uzupełnia dokument zatytułowany „Zalecenia praktyczne dla przedstawicieli prezentujących wystąpienia na wideokonferencji".

Podpis elektroniczny

W marcu 2022 r. Sąd rozpoczął podpisywanie wyroków i postanowień w formie elektronicznej. Teraz, w przepisach wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem, określone zostały szczegółowe zasady podpisywania orzeczeń kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zasady trwałego i bezpiecznego przechowywania oryginalnych wersji elektronicznych tych dokumentów.

Proaktywne zarządzanie

Zmiany pozwolą Sądowi realizować wymóg proaktywnego zarządzania sprawami i są zbieżne z refleksjami zawartymi w sprawozdaniu rocznym Trybunału Sprawiedliwości za rok 2020.

Sprawa pilotażowa

Artykuł 71a regulaminu postępowania wprowadza pojęcie „sprawy pilotażowej". Wskazuje przypadki, w których spośród kilku zawisłych przed Sądem spraw podnoszących tę samą kwestię prawną, identyfikuje się jedną jako sprawę pilotażową, a pozostałe zostają zawieszone. Wprowadzono nowe gwarancje: sprawa pilotażowa będzie rozpoznawana w pierwszej kolejności, a strony w sprawach zawieszonych będą wysłuchane po podjęciu postępowań w ich sprawach.

Wspólna rozprawa dla większej liczby spraw

Artykuł 106a regulaminu postępowania umożliwi wyznaczanie wspólnych rozpraw dla większej liczby spraw, jeżeli istnieją miedzy nimi podobieństwa, i to niezależnie od kwestii, czy spełnione są warunki połączenia spraw.

Ochrona danych

Zmiany dostosowują regulamin do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej. Wyraźnie rozróżnia się przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych (art. 66) i przetwarzanie danych niebędących danymi osobowymi (art. 66a). Komunikat „Pominięcie danych wobec opinii publicznej w postępowaniach sądowych" przypomina o konieczności złożenia wniosku o pominięcie danych w odrębnym piśmie z chwilą złożenia pisma procesowego w celu uniknięcia ich przedwczesnego rozpowszechnienia w Internecie.

Dokumenty użyteczne dla stron

Sąd zaktualizował szereg dokumentów użytecznych dla przedstawicieli stron: Wykaz Kontrolny – Skarga, Model streszczenia podniesionych w skardze zarzutów i głównych argumentów, Wykaz Kontrolny – Rozprawa, Komunikat dotyczący pominięcia danych wobec opinii publicznej w postępowaniach sądowych.

Opracowano również nowe dokumenty, by ułatwić przedstawicielom stron przygotowanie skarg (udostępnienie orientacyjnych modeli skarg) oraz udzielić wskazówek, gdy uzyskali oni zgodę na występowanie w formie wideokonferencji (Zalecenia praktyczne dla przedstawicieli zabierających głos podczas wideokonferencji).

Nowe przepisy proceduralne są udostępnione na stronie internetowej Curia w rubryce Sąd/Procedura: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/

Jak czytamy w komunikacie prasowym TSUE,  Sąd UE zmienił swój regulamin w celu optymalizacji czasu pracy. Zmiany mają być także odpowiedzią na potrzeby uczestników postępowań. 

Propozycje zmian uzyskały zgodę Trybunału i zostały zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej. 

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży