Polska znów zaskarżyła do Sądu UE kary dzienne za Izbę Dyscyplinarną

23 marca do Sądu UE wpłynęła kolejna skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z 13 stycznia 2023 r. o potrącaniu dziennych kar pieniężnych za zignorowanie orzeczenia TSUE o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej. Tym razem chodzi o kary w wysokości 1 miliona euro dziennie potrącone za okres od 30 sierpnia do 28 października 2022 r.

Publikacja: 28.03.2023 12:46

Polska znów zaskarżyła do Sądu UE kary dzienne za Izbę Dyscyplinarną

Foto: Bloomberg

Informację na ten temat przekazały służby prasowe Trybunału Sprawiedliwości UE.  Skarga Polski została zarejestrowana pod sygnaturą T-156/23.

W skardze Polska domaga się unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej z 13 stycznia 2023 r. dotyczącej potrącenia należności z tytułu dziennych kar pieniężnych zasądzonych postanowieniem Wiceprezesa Trybunału z 27 października 2021 r. (C-204/21 R, Komisja przeciwko Polsce, zob. także komunikat prasowy nr 192/21) za okres od 30 sierpnia do 28 października 2022 r. Na podstawie tego postanowienia  Polska, z uwagi na to, że zignorowała orzeczenie TSUE i nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 miliona euro dziennie.

Czytaj więcej

TSUE: Polska zapłaci 1 mln euro kary za każdy dzień pracy Izby Dyscyplinarnej

Jest to druga skarga Polski kwestionująca potrącenia dokonane przez Komisję Europejską na podstawie  postanowienia Wiceprezesa Trybunału z 27 października 2021 r. Pierwsza skarga – dotycząca potrąceń za okres od 15 lipca do 29 sierpnia 2022 r. – została złożona w Sądzie UE w grudniu 2022 r. (sprawa T-830/22).

- W naszej opinii kara naliczana na podstawie środka tymczasowego jest bezpodstawna i powinna przestać być pobierana. Polska zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną, wprowadziła ustawą prezydencką inne zapisy odpowiadające na wątpliwości KE, w związku z tym środek tymczasowy nie powinien być już stosowany - mówił wówczas Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds. europejskich.

Przypomnijmy - w postanowieniu z 14 lipca 2021 r.  wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silvy de Lapuerta (sprawa C-204/21) zobowiązała Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej.

Polskie władze nie zastosowały się do tego postanowienia, więc  27 października 2021 r.  TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, "licząc od dnia doręczenia Polsce postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania, wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku". Kary są naliczane od 4 listopada 2021 r. Polska ich nie wpłaca, ale Komisja potrąca je wraz z odsetkami "z wierzytelności Rzeczpospolitej Polskiej wobec Unii Europejskiej z tytułu zwrotu wydatków z funduszy unijnych".

Czytaj więcej

501 milionów euro - tyle Polska straciła na sporze z Brukselą o praworządność
Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału