Kontrowersje wokół przestrzegania procedur bezpieczeństwa wybuchły w związku z wyciekiem kopii decyzji, która miała zapaść w sprawie Dobss przeciwko  Jackson Women's Health Organization w połowie 2022 roku - to ten proces doprowadził do zniesienia gwarantowanego konstytucją prawa do przerwania ciąży. Sąd Najwyższy uchylił w ten sposób niemal 50-letni wyrok, z 1973 roku Roe vw. Wade. 

Źródła prasowe na które powołuje się medium wskazało, że sędziowie działali opornie w związku z wprowadzeniem protokołów bezpieczeństwa, w tym używania bezpiecznych serwerów przeznaczonych do wysyłania wrażliwych informacji. Część sędziów miała być również zdenerwowana tym, że nakazuje im się korzystania nowych metod. 

Sędziowie "nie byli mistrzami protokołu bezpieczeństwa informacji", powiedział CNN były pracownik sądu.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy wraca do pracy, która może zmienić Stany Zjednoczone

Problematyczne mają być także różne metody pozbywania się "worków na śmierci", które wypełnione są odrzuconymi dokumentami z danymi wrażliwymi, które mają zostać spalone lub zniszczone - w części sądów torby zostawiane są otwarte w pobliżu stanowisk pracy, w innych na korzytarzu bez żadnej kontroli. 

Problem bezpieczeństwa w sądach uwidocznił się podczas pandemii Covid-19, gdy pracownicy zostali przeniesieni na pracę zdalną w domach.

W przypadku wycieku kopii decyzji sąd nie jest w stanie na ten moment dociec do tego, kto jest odpowiedzialny za udostępnienie informacji - marszałek sądu Gail Curley przekazała, że zbyt wielu pracowników ma dostęp do pewnych wrażliwych dla sądu dokumentów, jednocześnie nie ma narzędzi do aktywnego śledzenia, kto uzyskuje dostęp do tych danych.