Prezydent spotkał się z Prezesem NSA ws nowelizacji ustawy o SN

Prezydent Andrzej Duda oświadczył w czwartek że najnowszy projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym nie był z nim konsultowany. To była jedna z przyczyn dlaczego został on zdjęty z porządku obrad. Apel prezydenta przyniósł efekt, dziś doszło do spotkania między nim a Prezesem NSA.

Publikacja: 16.12.2022 17:51

Prezydent RP Andrzej Duda (L) oraz powołany na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prezydent RP Andrzej Duda (L) oraz powołany na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny (P)

Foto: PAP/Albert Zawada

- Sprawa jest ważna - tak jak powiedziałem, bardzo mi zależy na tych funduszach europejskich, ale bardzo mi też zależy na stabilności polskiego porządku prawnego, a przede wszystkim stabilności sytuacji prawnej obywateli z jednej strony, ale też i w pełnym poczuciu odpowiedzialności za nominacje sędziowskie trzech tysięcy sędziów, które zostały dokonane w ciągu ostatnich lat, mówił prezydent. 

Prezydent podkreślił również wagę przeprowadzenia konsultacji i przedyskutowania każdego punktu projektu ustawy - Każda ustawa musi być zgodna z polską konstytucją - i to jest także moja odpowiedzialność jako prezydenta Rzeczypospolitej, a zarazem ostatniej osoby w procesie legislacyjnym, której podpis warunkuje wejście w życie ustawy. 

Czytaj więcej

Prezydent Duda: Konsultacje ws. ustawy o SN są umówione, spodziewam się ich dziś

Słowa głowy państwa przyniosły pożądany skutek, w piątek doszło do spotkania między prezydentem Dudą a Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Jackiem Chlebnym, który przedstawił szczegółowe uwagi do proponowanych rozwiązań:

- pierwsza z nich dotyczy trybu wyłaniania składów orzekających w sprawach testu niezależności sędziów. W ocenie sędziego przeniesienie rozstrzygania tego typu spraw do NSA wiązałoby się z wysokimi kosztami społecznymi związanymi z konieczności przesyłki akt spraw z całej Polski. Procedura ta mogłaby też znacznie wydłużyć czas trwania postępowania sądowego. 

- wyłanianie składów orzekajacych w sprawach dyscyplinarnychsędziów sądów powszechcnych, miałoby rozszerzyć uprawnienia sądu administracyjnego, co jednocześnie wymusiłoby częstszego i permanentnego zwoływania posiedzieć Kolegium NSA w celu wyznaczania składów sędziowskich, co również mogłoby przełożyć się na organizację pracy sędziów administracyjnych w przydzielonych im sprawach. 

- rozpatrywanie spraw o zezwolenie do pociągnięcia sędziów i asesorów do odpowiedzialności karnej lub ich tymczasowego aresztowania - zgodnie z pismem Prezesa NSA, sędziowie administracyjni nie mają odpowiedniego doświadczenia w rozpatrywaniu spraw karnych, co może uderzyć w jakość wydawanych decyzji w okresie nabierania "praktyki" w tym zakresie. 

Sędzia Chlebny skrytykował również prawodawcę - podkreślił w piśmie skierowanym do prezydenta, że wnioskodawca nie podjął próby oszacowania skutków składanego projektu, ograniczając się jedynie do skutków finansowych, co do których wskazano iż są "trudne do oszacowania". Przytoczył również problem terminowego rozwiązywania spraw podstawowo powierzonych Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, czyli tych z zakresu kontroli administracji publicznej - w pierwszym okresie obowiązywania ustawy z Izby Odpowiedzialności Zawodowej do NSA byłoby przekazane około 500 spraw dyscyplinarnych. 

Prezes NSA przekazał, że jest gotowy do podjęcia konstruktywnej współpracy celem rozwiązania problemów, które porusza treść projektu, ale jednocześnie wskazał, że współpraca ta jest trudna do osiągnięcia, gdy NSA dowiaduje się o podejmowanych działaniach za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

- Sprawa jest ważna - tak jak powiedziałem, bardzo mi zależy na tych funduszach europejskich, ale bardzo mi też zależy na stabilności polskiego porządku prawnego, a przede wszystkim stabilności sytuacji prawnej obywateli z jednej strony, ale też i w pełnym poczuciu odpowiedzialności za nominacje sędziowskie trzech tysięcy sędziów, które zostały dokonane w ciągu ostatnich lat, mówił prezydent. 

Prezydent podkreślił również wagę przeprowadzenia konsultacji i przedyskutowania każdego punktu projektu ustawy - Każda ustawa musi być zgodna z polską konstytucją - i to jest także moja odpowiedzialność jako prezydenta Rzeczypospolitej, a zarazem ostatniej osoby w procesie legislacyjnym, której podpis warunkuje wejście w życie ustawy. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?