Portal przypomina, że Franciszek Michera w styczniu 2022 roku został Prokuratorem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i jeszcze tego samego miesiąca został błyskawicznie delegowany do pracy w wydziale spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Wcześniej był adwokatem, który współpracował m.in. z Instytutem Ordo Iuris.

O Micherze zrobiło się głośno w listopadzie 2022 roku, gdy popierał na posiedzeniu przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN odwołanie prokuratury od odmowy wydania zgody na zatrzymanie sędziego Igora Tulei.

Przypomnijmy, iż ostatecznie Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na zatrzymanie sędziego Igora Tulei i doprowadzenie go na przesłuchanie do prokuratury. Utrzymała tym samym decyzję Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie. Izba uchyliła też decyzję o zawieszeniu sędziego i obniżeniu mu pensji.

Czytaj więcej

SN: Igor Tuleya nie zostanie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury

W konkursie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie jego kontr kandydatką była sędzia Agnieszka Przęczek z Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim. Od 2009 roku była referendarzem sądowym, a w 2014 roku została stołecznym sędzią. W 2016 roku przeniosła się do Lidzbarka Warmińskiego, specjalizuje się w sprawach cywilnych. Była przewodniczącą wydziału cywilnego.

Zespół Krajowej Rady Sądownictwa oceniający kandydatów poparł jednak Micherę. Jak pisze oko.press, docenił jego pracę w Prokuraturze Krajowej i na uczelni podległej ministerstwu sprawiedliwości.