Prokuratura krajowa odmówiła w grudniu 2021 roku wszczęcia śledztwa z tytułu zawiadomienia przez adw. Michała Romanowskiego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez fukcjonariusza poprzez niedopuszczenie sędziego Igora Tulei do pracy. 

Zawiadomienie dotyczyło prezesów warszawskiego Sądu Okręgowgo oraz rzeczników dyscyplinarnych Przemysława Radzika o Piotra Schaba. 

Czytaj więcej

Siódme wezwanie w sprawie przywrócenia sędziego Tulei do orzekania

Sędzia Ewa Dubij w ustnym uzasadnieniu postanowienia wskazała iż należy przeprowadzić postępowanie przygotowawcze w celu zbadania możliwości popełnienia wskazanego przestępstwa, przesłuchać sędziego Schaba oraz Radzika. Ich zachowanie może stanowić naruszenie postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lipca 2021 roku, które nakazywało natychmiastowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 

Czytaj więcej

Sędzia Tuleya złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesów sądów

Mecenas sędziego Michał Romanowski podkreślił wagę tej decyzji - Sąd w Białymstoku uznał, że jest to samodzielna podstawa, aby przywrócić sędziego Igora Tuleyę do orzekania. To oznacza, że każdy zawieszony sędzia nie musi wytaczać spraw przed sądami polskimi, ale może wprost powołać się na postanowienie TSUE.