Sędzia Daniluk żąda kar dla sędziów SN, którzy uznali, że jest zależny od władzy

Prezes lubelskiego Sądu Apelacyjnego Jerzy Daniluk zażądał od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wszczęcia postępowań karnych i dyscyplinarnych wobec trojga sędziów Sądu Najwyższego, którzy uznali, że Daniluk jest sędzią zależnym od władzy i niedającym gwarancji niezawisłości - informuje Onet. Daniluk domaga się też od Ziobry złożenia skargi nadzwyczajnej od ich wyroku.

Publikacja: 12.09.2022 17:58

Sędzia Daniluk żąda kar dla sędziów SN, którzy uznali, że jest zależny od władzy

Foto: Fotorzepa

Sąd Najwyższy w składzie: Jarosław Matras, Małgorzata Wąsek-Wiaderek i Włodzimierz Wróbel, w lipcu 2022 r. uznał, że Jerzy Daniluk, mianowany przez Ziobrę prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, nie spełnia wymagań niezależności i bezstronności, więc skład orzekający z jego udziałem jest wadliwy. 

Czytaj więcej

Wiadomo dlaczego prezes sądu w Lublinie oblał "test niezależności"

Onet donosi, że teraz prezes Daniluk domaga się od ministra sprawiedliwości złożenie skargi nadzwyczajnej od wyroku trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego z 26 lipca 2022 r., wszczęcie postępowania karnego i postawienia licznych zarzutów karnych trojgu sędziom SN, którzy wyrok wydali. Chce także wszczęcie wobec nich postępowań dyscyplinarnych. W piśmie do ministra Ziobry z 9 września 2022 r. domaga się także, by szef resortu sprawiedliwości "zdopingował" Krajową Radę Sądownictwa, by ta "upomniała" SN, że ten rzekomo w sposób niewłaściwy zarządzał danymi osobowymi prezesa Daniluka.

Swoje żądania uzasadnia tym, że orzeczenie SN "podważa status osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie",  "narusza zasady oraz wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji" oraz "w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a także opiera się na oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego".

Czytaj więcej

„Chodziło o postawę Daniluka”. Sędzia Matras z SN o teście niezawisłości

Prezes lubelskiej apelacji zażądał także, by trójce sędziów z Izby Karnej SN postawić zarzuty karne za wyrok, który wydali w jego sprawie. Powód to "uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Sędziów SN: Jarosława Matrasa, Małgorzatę Wąsek-Wiaderek i Włodzimierza Wróbla przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, to jest: czynu opisanego w art. 231 par. 1 k.k. (...) oraz czynu opisanego w art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych", czyli przekroczenie uprawnień oraz niewłaściwe zarządzanie jego danymi osobowymi.

Sędzia Daniluk uważa, że minister Ziobro powinien wystąpić do prezydenta Andrzeja Dudy i namówić go do powołania nadzwyczajnego rzecznika dyscypliny do spraw trojga sędziów SN, którzy negatywnie ocenili niezależność sędziego Daniluka.

Ale to nie wszystko. Jak informuje Onet, prezes Daniluk domaga się  także, by szef resortu sprawiedliwości - jako członek Krajowej Rady Sądownictwa -  wpłynął na ten organ tak, by Rada "upomniała" SN, że ten "w sposób niewłaściwy" administrował danymi Daniluka. KRS ma także rozpoznać jego skargę na działania SN.

Sąd Najwyższy w składzie: Jarosław Matras, Małgorzata Wąsek-Wiaderek i Włodzimierz Wróbel, w lipcu 2022 r. uznał, że Jerzy Daniluk, mianowany przez Ziobrę prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, nie spełnia wymagań niezależności i bezstronności, więc skład orzekający z jego udziałem jest wadliwy. 

Onet donosi, że teraz prezes Daniluk domaga się od ministra sprawiedliwości złożenie skargi nadzwyczajnej od wyroku trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego z 26 lipca 2022 r., wszczęcie postępowania karnego i postawienia licznych zarzutów karnych trojgu sędziom SN, którzy wyrok wydali. Chce także wszczęcie wobec nich postępowań dyscyplinarnych. W piśmie do ministra Ziobry z 9 września 2022 r. domaga się także, by szef resortu sprawiedliwości "zdopingował" Krajową Radę Sądownictwa, by ta "upomniała" SN, że ten rzekomo w sposób niewłaściwy zarządzał danymi osobowymi prezesa Daniluka.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności