Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie prezesa SA Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską - Furtak o ich przeniesieniu do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zarząd "Iustitii" w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę, że decyzja Przemysława Radzika dotyczy kluczowego z punktu widzenia interesów rządzących wydziału, zajmującego się kontrolą odwoławczą orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczących m. in. zarządzenia kontroli operacyjnej na wniosek Szefa CBA, Szefa ABW czy niszczenia materiałów operacyjnych.

Czytaj więcej

"Iustitia": decyzja Radzika i Schaba to oczywista szykana i odwet na sędziach

W oświadczeniu sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wskazano, że "działanie to rażąco narusza konstytucyjne zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów".

Jak podkreślono, "rezygnacja z tak doświadczonych orzeczników, jak SSA Ewa Leszczyńska-Furtak oraz SSA Ewa Gregajtys, poprzez przeniesienie ich do innego wydziału, nie tylko godzi w interes sądu, lecz przede wszystkim w interesy uczestników postępowań karnych, którym służy prawo do sprawnego i rzetelnego procesu".

Za całkowicie niezrozumiałe uznano postępowanie zmierzające do przeniesienia doświadczonych sędziów z wydziału karnego, skoro ów wydział, z racji znacznego obciążenia, wymaga wsparcia kadrowego", dlatego "trudno oprzeczeć się wrażeniu, że przeniesienie (...) nie stanowi elementu racjonalnej polityki kadrowej, lecz przejaw represji za działalność orzeczniczą opartą na Konstytucji, orzeczeniach Trybunałów Europejskich i Sądu Najwyższego".

Pod pismem podpisało się 49 sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Znajdują się tam także podpisy wspierających oświadczenie sędziów SA w Warszawie w stanie spoczynku (24), Sądu Najwyższego oraz Sądu Najwyższego w stanie spoczynku (30).