Trybunał w Strasburgu wydał we wtorek 9 sierpnia 2022 roku zabezpieczenie wobec sędziego SN prof. Włodzimierza Wróbla z Izby Karnej. ETPCz zobowiązał polski sąd do poinformowania o wyznaczeniu sprawy o uchylenie immunitetu prof. Wróblowi najpóźniej na trzy dni przed jej rozpoznaniem.

Jak podkreśla oko.press, najważniejsze w tym zabezpieczeniu jest to, że "obejmuje ono każdy organ do rozpoznania sprawy sędziego, w tym nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN, która zastąpi zlikwidowaną nielegalną Izbę Dyscyplinarną". - To sygnał dla polskich władz, że nowa Izba też może być uznana za nielegalną - pisze Mariusz Jałoszewski.

Czytaj więcej

Trybunał w Strasburgu wydał kolejną decyzję ws. nowej izby SN

- Taki wniosek był konieczny, bo nie wiemy jak będzie ukształtowana nowa Izba. A nie możemy pozwolić by los sędziów, a zwłaszcza prof. Wróbla, był w rękach składu orzekającego, nie dającego gwarancji procesowych” – mówi portalowi adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, pełnomocniczka prof. Wróbla.

Przypomnijmy, iż prokuratura chce przedstawić sędziemu Wróblowi zarzut z art. 231 par 3 kk. Jak informowała Prokuratura Krajowa, chodzi o nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych, zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Zdaniem śledczych prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej SN i wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, miał rzekomo "zapomnieć" o wystawieniu nakazu zwolnienia z aresztu mężczyzny, na korzyść którego orzekł Sąd Najwyższy. W efekcie mężczyzna ten jeszcze przez miesiąc przebywał w zakładzie karnym.

Oprócz prof. Wróbla zabezpieczenie ETPCz obejmujące nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej dostało w ostatnich dniach jeszcze trzech polskich sędziów. To: Adam Synakiewicz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, Agnieszka Niklas-Bibik z Sądu Okręgowego w Słupsku i Marzanna Piekarska-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.