Jak czytamy w komunikacie, w trakcie postępowania badane są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień na wybrane usługi, dostawy i roboty budowlane zlecane z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na rzecz przywięziennych zakładów pracy przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

Jak zaznaczono, postępowanie obejmuje lata 2018-2021.

Zakończenie kontroli planowane jest na 23 września 2022 r. Może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Czytaj więcej

Sąd Okręgowy w Poznaniu pod lupą CBA