Chodzi o wypowiedź ze spotkania z klubami „Gazety Polskiej” w Spale. Premier Morawiecki bronił KPO. Jeden z uczestników zjazdu zapytał go bowiem, czy warunki, jakie KE postawiła Polsce, tzw. kamienie milowe, nie zagrażają polskiej suwerenności.

- 99 procent tych kamieni milowych jest absolutnie w interesie Polski. Ten jeden procent, czyli tzw. kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Wiecie co? Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się. Opłaca się utrzymać przede wszystkim suwerenność Polski, to jest dziś najważniejsze. KPO i całe środki unijne, które są zależne także od tego programu, służą wzmocnieniu naszej suwerenności – mówił Mateusz Morawiecki.

Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku przypomina, że wymiar sprawiedliwości stanowi jeden z filarów niepodległego, demokratycznego i praworządnego państwa. - Bez sądów respektujących ład konstytucyjny nie ma suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej - podkreśla, i dodaje: sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a orzekający w nich sędziowie czerpią swą władzę z mocy nadanej im bezpośrednio przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a pośrednio przez Naród jako suwerena. - Nie istnieje zatem wybór między suwerennością a wymiarem sprawiedliwości i niepodobna kłaść ich na przeciwnych szalach wagi - zaznacza Rada.

W kontekście kolejnych postępowań przed zagranicznymi trybunałami, których przedmiotem jest nie tylko organizacja wymiaru sprawiedliwości, ale i ocena procedury nominacyjnej na stanowiska sędziowskie, a w tym pośrednio personalna ocena predyspozycji sędziów polskich do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej - zdaniem KRS - każda wypowiedź premiera "winna być formułowana z dostateczną precyzją, aby nie podlegała mylnym interpretacjom".

Czytaj więcej

Ziobro o słowach premiera "Nie chciałbym umierać za wymiar sprawiedliwości"