Informację  o wygranej Waldemara Żurka podała na Twitterze adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram. Według niej, Trybunał dopatrzył się naruszenia art. 6  Konwencji  praw człowieka (prawo do sądu) oraz art. 10 (wolność wypowiedzi), potwierdzając tym samym, że kiedy praworządność jest zagrożona, sędziowie mają nie tylko prawo, ale i obowiązek do wyrażania krytyki i zabierania głosu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek zarzucił Polsce, że pozbawiono go prawa do sądu, a także naruszono jego prawo do wolności słowa. Chodzi o przerwanie przed końcem kadencji funkcjonowania "starej" KRS, której sędzia Żurek był rzecznikiem. I sędzia Żurek i stara KRS  protestowali przeciw zmianom godzącym w niezależność sądów.

- Pozbawienie mnie stanowisk połączone z działaniami służb i organów podatkowych miało sprawić, że przestanę krytykować rządowe projekty - uważa sędzia.

ETPCz to potwierdził. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że  brak kontroli sądowej postanowienia o usunięciu  Żurka z KRS  naruszył jego prawo dostępu do sądu.  Ponadto uznał, że działania CBA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk - Woickiej wobec Żurka, miały na celu zastraszenie lub nawet uciszenie skarżącego, który próbował bronić praworządności oraz niezależności sędziowskiej. Zresztą nie tylko sędziego Żurka. Zdaniem ETPCz działania służb i instytucji państwowych miały na celu wywołanie "efektu mrożącego" także wobec  innych sędziów uczestniczących w debacie publicznej.

W ocenie Trybunału, wolność wypowiedzi sędziów w zakresie dotyczącym funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, może przerodzić się w obowiązek wypowiadania się w obronie praworządności i niezależności sędziowskiej, gdy wartości te są  zagrożone.

Czytaj więcej

Rzecznicy dyscyplinarni: sędzia Żurek sfałszował 64 orzeczenia

Czytaj więcej

Waldemar Żurek: Jestem gotowy na wszystko

Wyrok wydała Izba siedmiu sędziów ETPCz w składzie: Marko Bošnjak (Słowenia), przewodniczący, Piotr Paczolay (Węgry), Krzysztof Wojtyczek (Polska), Erik Wennerström (Szwecja), Raffaele Sabato (Włochy), Lorraine Schembri Orland (Malta), Ioannis Ktistakis (Grecja).

sygnatura akt  39650/18