Chodzi m.in. o terminy dotyczące reformy sądownictwa - informuje RMF24.

Uzgodniony z polskim rządem zapis w punkcie F1.1 i F1.2 aneksu mówią, że reformy wzmacniające niezawisłość sędziów i naprawiające sytuację tych, których dotknęły decyzje Izby Dyscyplinarnej powinny wejść w życie przed końcem drugiego kwartału 2022 roku, czyli przed końcem czerwca.  Muszą też być dokonane przed pierwszym wnioskiem o płatność przesłanym do Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej

Kamienie milowe, czyli co dokładnie ma zrobić władza dla pieniędzy z KPO

Wypełnieniem zobowiązań z punktów F1.1 i F1.2 ma być  ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną, lecz ta nie została jeszcze ostatecznie uchwalona (Sejm nie podjął decyzji ws. poprawek wprowadzonych przez Senat) . Co więcej, przepis końcowy przewiduje 30-dniowe vacatio legis. Ustawa musiałaby zatem zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca maja 2022, żeby spełnić kamień milowy. A to nie nastąpiło.

Jak zauważa RMF24, treść KPO i aneksu uzgadniał rząd. Sejm i Senat  poznały treść aneksu na tyle późno, że terminu wejścia ustawy o SN w życie do wymagań KPO nie dostosowano, a na obecnym etapie prac nie da się go już zmienić.