Posiedzenie zwołane przez I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską ma potrwać do piątku. Celem jest wybranie członków organów rady: przewodniczącego,dwóch wiceprzewodniczących i prezydium.

Zgodnie z ustawą o KRS   do zadań przewodniczącego należy reprezentowanie rady oraz organizacja jej pracy, a w tym m.in. zwoływanie posiedzeń tego organu - z wyjątkiem pierwszego posiedzenia  w nowym składzie, które zwołuje  I Prezes SN -  przewodniczenie obradom i czuwanie nad ich przebiegiem.

Prezydium KRS, w skład którego wchodzi trzech członków rady,  kieruje pracami rady i zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie między posiedzeniami plenarnymi, a w szczególności przygotowuje projekty porządku posiedzeń plenarnych KRS.

Dagmara Pawełczyk-Woicka (rocznik 1970) zasiada w KRS drugą kadencję. Jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie, nominowanym na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w ramach wymiany prezesów sądów po dojściu PiS do władzy. Chodziła z Ziobrą do tej samej klasy w liceum.

Kontrkandydatem Pawełczyk-Woickiej był Paweł Styrna, wiceprezes sądu okręgowego w Krakowie, i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa poprzedniej kadencji.

Wyborom przewodniczącego towarzyszył protest kilkunastu osób, które zgromadziły się pod siedzibą KRS. 

Czytaj więcej

Sędzia Anna Ptaszek: KRS praprzyczyną wszystkich kłopotów, KE popełnia błąd