Sędzia Cezary Wójcik orzekał w Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Gdy skończył 65 lat, wystąpił o możliwość dalszej pracy. Jak podaje portal rozgłośni TOK FM, zdobył konieczne zaświadczenie od lekarza z informacją, że nie ma przeciwwskazań do kontynuacji pracy. Miał też pozytywną opinię od psychologa. Mimo to Krajowa Rada Sądownictwa nie zgodziła się na przedłużenie orzekania. Uznano, bowiem że "nie przemawia za tym interes wymiaru sprawiedliwości".

Sędzia złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skarga została właśnie zakomunikowana polskiemu rządowi, a to oznacza, że musi się do niej ustosunkować i odpowiedzieć na zadane przez ETPC pytania.

TOK FM zwraca uwagę, że jeden z poruszanych w skardze wątków dotyczy braku możliwości odwołania od decyzji nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Wójcik próbował złożyć odwołanie przed Sądem Najwyższym - w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale Sąd Najwyższy wskazał, że sędziemu nie przysługuje takie prawo, bo decyzja KRS jest "ostateczna".

Czytaj więcej

TSUE: polskie przepisy o wieku emerytalnym sędziów i prokuratorów niezgodne z prawem Unii